Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ОСОБИСТОСТІ: СТРУКТУРА, ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ

СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ОСОБИСТОСТІ: СТРУКТУРА, ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ

Назва:
СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ОСОБИСТОСТІ: СТРУКТУРА, ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,61 KB
Завантажень:
391
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ХАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
УДК 17.022(316.66)
СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ОСОБИСТОСТІ: СТРУКТУРА,
ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ
Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія
та філософія історії
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ - 2001Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України.
Науковий керівник:
доктор філософських наук, професор
Богданов Володимир Семенович,
Черкаський навчальний центр Одеської національної
юридичної академії, директор.
Офіційні опоненти:
доктор філософських наук, професор, академік АПН України
Зязюн Іван Андрійович,
Інститут педагогіки та психології професійної освіти АПН України,
директор (м. Київ);
кандидат філософських наук, доцент
Зелінський Микола Юхимович,
Київський національний університет імені Т. Шевченка,
доцент кафедри філософії гуманітарних наук.
Провідна установа: Центр гуманітарної освіти НАН України, м. Київ.
Захист відбудеться “24” січня 2002 р. о __14___ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.456.01 в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України за адресою: 01014, м.Київ, вул. Бастіонна, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м.Київ, вул. Бастіонна, 9.
Автореферат розісланий “ 21 ” грудня 2001 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Козлакова Г.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Складні процеси соціальних трансформацій в сучасній Україні актуалізують цілу низку теоретичних та методологічних проблем, пов'язаних з діагностикою подальшого розвитку нових соцієтальних феноменів та відносин, а також з аналізом трансформації традиційних соціокультурних та суспільно-політичних факторів у нових умовах.
Суттєво важливою особливістю соціального розвитку сучасної України є те, що вона намагається стати дійсно незалежною, індустріально-розвиненою, демократичною державою, відштовхуючись не від традиційного, а від посттоталітарного суспільства. Українське суспільство давно вже перестало бути традиційним, однак ще не наблизилось до рівня сучасного, адекватно-структурованого соціуму, в якому чітко діють механізми соціальної стратифікації та забезпечується соціальна мобільність його членів. При цьому механізм його структурування значною мірою зберігає, з одного боку, свої тоталітарні ознаки, а з іншого, характеризується наявністю сурогатних елементів, котрі своїми витоками сягають ще архаїчних способів соціальної диференціації. З огляду на це, сьогодні надзвичайно гостро постає питання про переструктуризацію нашого суспільства, відповідно до конституційних норм - на цивілізованих, демократичних засадах, чим передбачається не тільки створення можливостей для реалізації різнобічних потреб кожної людини, а й набуття адекватного її потенціалу соціального статусу.
Сучасний ієрархізований соціальний простір значною мірою відображає специфіку соціально-культурної детермінації суспільної взаємодії, де соціальний статус постає одним із основних критеріїв диференціації та стратифікації нинішнього українського суспільства. Пошук оптимальних шляхів його подальшого удосконалення потребує створення цілісної системи статусів та наукового обґрунтування механізмів її формування і розвитку, аналізу поняття “соціальний статус особистості”, його змісту, значень, яких воно набуває в процесі розвитку соціально-філософської думки, структури цього феномена, його функцій, детермінант розвитку та форм прояву. Актуальність дослідження цих проблем зумовлюється також недостатнім ступенем їх наукової розробки.
Стан наукового опрацювання проблеми. В європейській філософській традиції проблема соціального статусу вперше постає, насамперед, в контексті соціально - політичних відносин – в працях Платона та Арістотеля, де статусна ієрархія розглядається як цілком природне явище. Ця ідея знаходить своє продовження в Новий час в поглядах Гоббса, Спінози, Локка, Гольбаха Монтеск'є, Руссо, в яких соціальний статус аналізується через призму теорії суспільного договору.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ОСОБИСТОСТІ: СТРУКТУРА, ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок