Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕДУКТАЗНА АКТИВНІСТЬ МIКРОСОМ ПЕЧIНКИ ПРИ СТРЕСI У ДОРОСЛИХ ТА СТАРИХ ЩУРIВ

РЕДУКТАЗНА АКТИВНІСТЬ МIКРОСОМ ПЕЧIНКИ ПРИ СТРЕСI У ДОРОСЛИХ ТА СТАРИХ ЩУРIВ

Назва:
РЕДУКТАЗНА АКТИВНІСТЬ МIКРОСОМ ПЕЧIНКИ ПРИ СТРЕСI У ДОРОСЛИХ ТА СТАРИХ ЩУРIВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,13 KB
Завантажень:
385
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКIВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
iм. В.Н. КАРАЗIНА
Рудько Наталiя Петрiвна
УДК 612.354.2.085:577.152.1:613.863+612.67
РЕДУКТАЗНА АКТИВНІСТЬ МIКРОСОМ ПЕЧIНКИ ПРИ СТРЕСI У ДОРОСЛИХ ТА СТАРИХ ЩУРIВ
03.00.04 – бiохiмiя
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата бiологiчних наук
Харкiв - 2002


Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана на кафедрi бiохiмiї Запорiзького державного медичного унiверситету МОЗ України
Науковий керiвник : доктор медичних наук, професор
Давидов Вадим В’ячеславович,
Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України,
завідувач лабораторії вікової ендокринології та обміну речовин
Офiцiйнi опоненти: доктор біологічних наук, професор
Каліман Павло Авксентійович,
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
завідувач кафедри біохімії;
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
Колодуб Фелікс Аркадійович,
Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України, завідувач відділом медичної хімії.
Провiдна установа: Інститут геронтології АМН України
(лабораторія регуляції метаболізму), м. Київ
Захист вiдбудеться “ 6_ “_листопада_ 2002 року о 1515_ на засiданнi спеціалізованої вченої ради Д 64.051.17 Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна Міністерства освіти і науки України за адресою: 61077, м. Харкiв, пл. Свободи, 4, ауд. III-15
З дисертацiєю можна ознайомитись у Центральнiй науковiй бiблiотецi Харкiвського нацiонального унiверситету ім. В.Н. Каразiна Міністерства освіти і науки України за адресою: 61077, м. Харкiв, пл. Свободи, 4.
Автореферат дисертацiї розiсланий “30вересня_2002 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради,
кандидат бiологiчних наук Падалко В.I.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Численнi данi експериментальних та клiнiчних дослiджень свiдчать про те, що при старiннi вiдбувається зниження стiйкостi органiзму до пошкоджуючої дiї стресу [Чеботарев Д.В., Коркушко О.В., 1977; Меерсон Ф.З., 1981; Фролькис В.В., 1988; Lakkata E.G. , 1980; Pacifici R.E., Pavies K.I.A, 1991; Ando M. et al, 1997, Konstandi M. et al, 2000]. Серед iнших причин важливе значення в цьому набувають вiковi зсуви з боку функцiї печiнки [Косицкий Г.И. и др., 1987; Гичев Ю.П., 1990].
До теперiшнього часу в лiтературi накопичена велика кiлькiсть даних про змiни метаболiзму ксенобiотикiв в органiзмi при старiннi [Лемешко В.В., 1983; Парамонова Г.И., 1994; Schmucker D.L. et al, 1990; Hayashi T., Miyazawa T., 1998; Le Couteur D.G., McLean A.J., 1998; Sukhodub A.L., Padalko V.I., 1999; Haouzi D. et al, 2000; Palomero J. et al, 2001]. Зменшення швидкості катаболізму ксенобіотиків є частковим виявом вiкового зниження антитоксичної функцiї печiнки. Беручи до уваги те, що при стресi вiдбувається стимуляцiя процесiв катаболiзму [Селье Г., 1960], що супроводжується посиленням розпаду макромолекул та накопиченням ендогенних токсинiв в органiзмi [Меерсон Ф.З., 1984], це набуває суттєвого значення у вiковому зниженнi резистентностi органiзму до стресу.
Бiльшiсть дослiдникiв повязують змiни метаболiзму ксенобiотикiв при старiннi з порушенням процесiв мiкросомального окислення в печiнцi i в т.ч. реакцiй гiдроксилювання, спряжених з окислювально-вiдновлювальними перетвореннями цитохрома Р450 [Birnbaum L.S., Baird M.B., 1978; Plewka A. et al, 1994; Sotaniemi E.A. et al, 1997, Huynh H.t., Teel R.W., 1998; Oesterheld J.R., 1998; Plewka A., Kaminski M., 1998; Kanamura S., Watanabe J., 2000]. Особливу увагу при цьому придiляють зменшенню каталiтичної активностi цього цитохрому. Значно менше уваги дослiдникiв привертає вивчення стану редуктаз мiкросом, незважаючи на те, що цi ферменти є безпосереднiми учасниками мiкросомального окислення в якостi компонентiв оксигеназного електрон-транспортного ланцюга [Арчаков А.И., 1974, 1975, 1983; Карякин А.В., Арчаков А.И., 1985].
В літературі зустрічаються небагаточисленні відомості про характер метаболічної відповіді печінки на стрес [Парамонова Г.И., 1994; Парамонова Г.И. и др., 1996; Swain M.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: РЕДУКТАЗНА АКТИВНІСТЬ МIКРОСОМ ПЕЧIНКИ ПРИ СТРЕСI У ДОРОСЛИХ ТА СТАРИХ ЩУРIВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок