Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> -ФОСФОРИЛЬОВАНІ АЛКІЛВІНІЛОВІ ЕТЕРИ. СИНТЕЗ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

-ФОСФОРИЛЬОВАНІ АЛКІЛВІНІЛОВІ ЕТЕРИ. СИНТЕЗ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Назва:
-ФОСФОРИЛЬОВАНІ АЛКІЛВІНІЛОВІ ЕТЕРИ. СИНТЕЗ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,70 KB
Завантажень:
198
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІТРОХІН
Олександр Юрійович
УДК 547.341+547.371
-ФОСФОРИЛЬОВАНІ АЛКІЛВІНІЛОВІ ЕТЕРИ.
СИНТЕЗ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
02.00.03 - органічна хімія
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Дніпропетровськ - 1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському державному хіміко-технологічному університеті, м. Дніпропетровськ, Міністерство освіти України.
Науковий керівник: кандидат хімічних наук, доцент Харченко Олександр Васильович, Український державний хіміко-технологічний університет, доцент кафедри органічної хімії
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, заслужений діяч науки та техніки України, професор Кас’ян Лілія Іванівна, Дніпропетровський державний університет, професор кафедри органічної хімії
кандидат хімічних наук, професор Авдєєнко Анатолій Петрович, Донбаська державна машинобудівна академія, завідуючий кафедрою хімії та охорони праці
Провідна установа: Інститут органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка, НАН України, м. Донецьк
Захист дисертації відбудеться 24 червня 1999р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.078.03. при Українському державному хіміко-технологічному університеті за адресою:
320005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8.
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці УДХТУ.
Автореферат розісланий 21 травня 1999р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Х.Шапка
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Інтенсивний розвиток хімії фосфор-органічних сполук (ФОС) обумовлений деякими причинами. По-перше, багато які фосфоровмісні реагенти є зручними об'єктами для дослідження загальних проблем сучасної органічної хімії. По-друге, важливим стимулом вивчення методів синтезу різноманітних ФОС служить їх висока практична цінність. Методи синтезу більшості ФОС у цей час достатньо добре розроблені і здійснюються, в основному, прямим фосфорилюванням вихідних реагентів. Проте деякі з них ще залишаються малоефектив-ними та пов’язаними з використанням металоорганічних сполук чи каталізаторів Фрiделя-Крафтса. Крім того, подальші хімічні перетворення багатьох із одержаних сполук досліджені недостатньо. Щодо механізмів таких реакцій, то їх вивчення з застосуванням сучасних засобів квантово-хiмічного розрахунку не проводилося взагалі, а припущення, які існують в літературі, подані авторами на рівні гіпотез і часто суперечать одне одному.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за темою дисертаційної роботи проводилися в Українському державному хіміко-технологічному університеті (м. Дніпропетровськ) та Інституті органічної хімії НАН України (м. Київ) за координаційним планом Наукової ради НАН України з проблем пошуку нових біологічно-активних препаратів згідно із держбюджетними темами № 01.9.10047224 Міністерства освіти СРСР “Провести НИР по разработке синтеза новых регуляторов роста растений и пестицидов на основе серо-, азот-, фосфорсодержащих органических соединений. Провести испытания полученных продуктов” та № 0193U029062 Міністерства освіти України “Синтез нових ациклічних та гетероциклічних сірку- та азотвмісних органічних сполук для використання як ефективних пестицидів і регуляторів росту рослин.”
Ступінь дослідженості тематики. ,-Ненасичені третинні фосфіни з функціональними групами у подвійного зв'язку викликають зацікавленість з точки зору подальшого їх використання, а також у якості лігандів в комплексах перехідних металів. Проте синтетичний потенціал такого роду третинних фосфінів практично не вивчений у зв'язку з відсутністю зручних засобів їхнього одержання. Вперше пряме фосфорилювання алкілвінілових етерів Cl- і Br-галогенідами кислот фосфору (III) у присутності третинного аміну здійснено І.Г.Тростянською із співробітниками в 1983 році (див. Журн. общ. химии.-1983.-Т.53.-Вып.5.-С.236-237). Пізніше метод прямого фосфорилю-вання було поширено на ряд гетероциклічних та гетероароматичних азотвмісних сполук (див. Журн.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: -ФОСФОРИЛЬОВАНІ АЛКІЛВІНІЛОВІ ЕТЕРИ. СИНТЕЗ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок