Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НЕСТАЦІОНАРНІ ХВИЛЬОВІ ГІДРОДИНАМІЧНІ ПОЛЯ В ОБЛАСТЯХ З РУХОМИМИ ГРАНИЦЯМИ

НЕСТАЦІОНАРНІ ХВИЛЬОВІ ГІДРОДИНАМІЧНІ ПОЛЯ В ОБЛАСТЯХ З РУХОМИМИ ГРАНИЦЯМИ

Назва:
НЕСТАЦІОНАРНІ ХВИЛЬОВІ ГІДРОДИНАМІЧНІ ПОЛЯ В ОБЛАСТЯХ З РУХОМИМИ ГРАНИЦЯМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,88 KB
Завантажень:
22
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГІДРОМЕХАНІКИ
ПОЗДЄЄВ Валерій Олександрович
УДК 532.533
НЕСТАЦІОНАРНІ ХВИЛЬОВІ ГІДРОДИНАМІЧНІ ПОЛЯ
В ОБЛАСТЯХ З РУХОМИМИ ГРАНИЦЯМИ
Спеціальність 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора фізико-математичних наук
Київ – 2001
Дисертація є рукопис
Робота виконана в Інституті імпульсних процесів і технологій НАН України
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, Стеценко Олександр Григорійович,
Інститут гідромеханіки НАН України, завідувач відділу;
доктор фізико-математичних наук, професор Асланов Сергій Костянтинович Одеський національний університет, завідувач кафедри теоретичної механіки;
доктор технічних наук, професор Воробйов Юрій Леонідович,
Одеський державний морський університет, ректор,
завідувач кафедри теорії і проектування корабля
Провідна установа
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ
Захист відбудеться ” 20 “вересня 2001р. о 14 годині
на засіданні спеціалізованої ради Д 26.196.01
при Інституті гідромеханіки НАН України за адресою:
03680, м. Київ, вул. Желябова, 8/4
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту гідромеханіки НАН України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Желябова, 8/4
Автореферат розісланий “14” серпня 2001р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.196.01
доктор технічних наук Криль Степан Іванович
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми
Задачі з рухомими границями в механіці суцільних середовищ виникають на практиці у зв’язку з інтенсифікацією технічної та технологічної діяльності людини. Зокрема, використання імпульсних джерел енергії, таких як електрич-ний розряд, імпульсний оптичний пробій рідини, підводний вибух ВР призводить при розробці мате-матичної моделі фізичних процесів до необхідності врахування рухомості границі контакту плазми (газу) і рідини. Іншим випадком рухомої границі рідини може бути технологічна перешкода, що деформується. Задачі з рухомими границями в гідродинаміці виникають також при розгляді таких питань, як вхід твердих тіл у воду, коли-вання твердих плаваючих тіл на поверхні води (качка судна), нестаціонарна струменева течія рідини, взаємодія хвиль тиску з рухомими об’єктами.
Взагалі, згідно з вимогами практики розвиток механіки рідини та газу іде у трьох напрямках: перехід від стаціонарних до нестаціонарних процесів, урахування нелінійності при описанні руху середовища і перехід від одномірних течій до багатомірних. Нестаціонарний хвильовий рух суцільного середовища, з одного боку, визначається його фундаментальними властивостями, а з другого, - тими фізичними процесами, які відбуваються на його границях і задаються як граничні умови. Звичайно, при розв’язуванні задач механіки суцільного середовища у лінійній постановці граничні умови, внаслідок малого руху границь, задаються на деякому, фіксованому у просторі, їх положенні (початковому або середньому). Однак, у деяких випадках, як відзначалося вище, величина переміщення збуреної границі може бути суттєвою. Внаслідок цього задання граничних умов на рухомій границі буде некоректним.
Урахування рухомості границь робить задачу нестаціонарною і нелінійною. Крім того, врахування рухомості границь веде до появи у розв’язках нелінійних фізичних ефектів, схожих з ефектом Доплера. Разом з тим задачі з рухомими границями утворюють клас задач математичної фізики, які відріз- няються підвищеною складністю для дослідження і внаслідок цього мало розроблені теоретично. Отже, можливо зробити висновок, що проблема рухомості границь у задачах механіки рідини є важливою і актуальною.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами
У зв’язку з недостатньою теоретичною розробкою питань рухомих границь у задачах механіки суцільних середовищ при імпульсному збудженні, а також у зв’язку з потребами технологічної практики в ПКБ електрогідравліки АН УРСР (зараз Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України) за ініціати-вою автора, а також його безпосередньою участю були виконані науково-дослідні роботи:
1.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: НЕСТАЦІОНАРНІ ХВИЛЬОВІ ГІДРОДИНАМІЧНІ ПОЛЯ В ОБЛАСТЯХ З РУХОМИМИ ГРАНИЦЯМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок