Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИЧНО-ОПИСОВОГО ДИСКУРСУ “ПРИРОДА” У ТВОРАХ АНГЛІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ XVIII – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИЧНО-ОПИСОВОГО ДИСКУРСУ “ПРИРОДА” У ТВОРАХ АНГЛІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ XVIII – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Назва:
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИЧНО-ОПИСОВОГО ДИСКУРСУ “ПРИРОДА” У ТВОРАХ АНГЛІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ XVIII – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,42 KB
Завантажень:
377
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ПАСІЧНИК Галина Петрівна
УДК [811.111.’37’38]’’19’’
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ
ТЕМАТИЧНО-ОПИСОВОГО ДИСКУРСУ “ПРИРОДА”
У ТВОРАХ АНГЛІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
XVIII – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2005
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі іноземних мов Національного університету “Львівська політехніка”, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: Кузнєцова Лілія Андріївна,
кандидат філологічних наук, доцент
доцент кафедри прикладної лінгвістики
Національного університету “Львівська політехніка”
Офіційні опоненти: Полюжин Михайло Михайлович,
доктор філологічних наук, професор
завідувач кафедри англійської філології
Ужгородського національного університету
Зеленська Олена Піменівна,
кандидат філологічних наук, доцент
завідувач кафедри іноземних мов
Львівського юридичного інституту
Міністерства внутрішніх справ України
 
Провідна установа: Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Міністерства освіти і науки України,
кафедра германського, загального та порівняльного
мовознавства
Захист дисертації відбудеться “16” червня 2005 р. о 10-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Універ-ситетська, 1
Із дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5
Автореферат розіслано “14” травня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук, доцент О.А. Шпак
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Вивчення мовленнєвої структури художнього тексту започаткували Л. Щерба, В. Виноградов, І. Гальперін, М. Брандес, В. Кухаренко та ін., виокремивши оповідь, міркування й опис. Серед композиційно-мовленнєвих форм художнього твору для дослідження обрано “опис природи” (ОП), синонімічними варіантами якого є терміни “пейзажний опис”, “пейзажна замальовка”, “ландшафт”, “пейзаж”, відповідно - “дискурс “опис природи””, “описовий дискурс” (ОД), “дискурсна типологія”. З урахуванням того, що категорія “ОП” потребує комплексного аналізу, доцільно вивчати її сутність узагальнюючи й теоретично осмислюючи досягнення сучасної вітчизняної і зарубіжної лінгвістики. Поняття “дискурс” набуло й продовжує набувати різних наукових інтерпретацій, постійно розширюючи сферу свого функціонування. Цей термін дедалі глибше осмислюється й тлумачиться у пра-цях Н. Арутюнової, А. Бєлової, Д. Бертон, Л. Варпахович, Т. ван Дейка, Г. Кук, К. Кусько, О. Старикової, М. Полюжина, М. Фуко, Д. Шифрін та ін. Дискурс ОП є процесом, який сприймається через певні ментальні когніції, що дає змогу вивчати його як художньо реалізований концепт.
Актуальність теми зумовлена інтегративним і когнітивно-дискурсним підходом до аналізу ОП у художніх творах, антропоцентричною парадигмою дослідження, а також сприйняттям пейзажу художнього твору як концеп-туальної мовної картини світу та світогляду автора. Запропонована робота є спробою виявити і висвітлити закономірності лексико-семантичної і структур-ної еволюції ОП, структурувати його семантичний потенціал, довести складність і багатоплановість цього феномену.
Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано у межах наукової теми Міністерства освіти і науки України “Дискурс іноземних мов на гуманітарних факультетах університетів: вербальна та екстравербальна реалізація” (номер держреєстрації ІГ-127Б, ІГ-21Б) та відповідно до наукової тематики кафедри іноземних мов Національного університету “Львівська політехніка” (тему затвердила Вчена рада Інституту гуманітарних і соціальних наук 10.10.2002 р., протокол № 3).
Мета дисертаційної роботи полягає у вивченні лексичних, структурних і мовностилістичних особливостей ОД у романах англійських письменників XVIII - початку XX століття.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИЧНО-ОПИСОВОГО ДИСКУРСУ “ПРИРОДА” У ТВОРАХ АНГЛІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ XVIII – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок