Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КАВІТАЦІЇ

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КАВІТАЦІЇ

Назва:
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КАВІТАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,02 KB
Завантажень:
8
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
МАТИЯЩУК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 664.1.037:528.532
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КАВІТАЦІЇ
05.18.12 -процеси і апарати харчових виробництв
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
КИЇВ –2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському державному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент, Немирович Петро Михайлович, Український державний університет харчових технологій, доцент кафедри процесів і апаратів.
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, старший науковий співробітник Шурчкова Юлія Олександрівна, Інститут теоретичної теплофізики Національної академії наук України, головний науковий співробітник
 
доктор технічних наук, старший науковий співробітник Циганков Сергій Петрович, Інститут харчової хімії і технології Національної академії наук України та Міністерства агропромислової політики України, заступник директора по науці і новій техніці
Провідна установа
Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості, Міністерства аграрної політики України, м. Київ
Захист відбудеться “ 20 ” вересня 2000 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізова-ної вченої ради Д 26.058.02 Українського державного університету харчових технологій за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 68, корпус А, ауд. 311.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Українського державного університету харчових технологій за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 68.
Автореферат розісланий “18”вересня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
к.т.н., доцент Зав’ялов В.Л.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Однією із найважливіших стадій цукробурякового виробництва, яка значною мірою визначає ефективність використання сировини, паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів, а також кінцеві результати роботи заводу, є очищення дифузійного соку із застосуванням вапна та сатураційного газу. Тому проблема розроблення нових та подальше удосконалення існуючих способів та апаратів для очищення дифузійного соку є актуальною і має важливе народногосподарське значення.
Використання гідродинамічних (ГД) кавітаційних пристроїв та вдування водяної пари в потік дифузійного соку є ефективними способами покращання якісних показників соків, збільшення виходу цукру та зменшення витрат вапнякового каменю на його виробництво.
Проте способи використання кавітаційних ефектів, механізми та наслідки їх впливу на середовища, що обробляються, на сьогодні не можна визнати достатньою мірою вивченими і досконалими. Подальшому вивченню цих питань присвячується дисертаційна робота.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. Тематика досліджень входила в плани госпрозрахункової роботи УДУХТ 1998-1999рр., “Розробка ефективного способу та пристрою для ведення процесу попередньої дефекації” (реєстраційний номер 710/98) та науково-дослідної роботи “Створення теоретич-ного, розрахункового і методичного забезпечення розробки та впровадження в харчову промисловість високоефективних тепломасо-обмінних апаратів з безпо-середнім контактом фаз” (наказ Міносвіти №37 від 19 березня 1998 р.)
Мета роботи полягає у розробленні способів інтенсифікації процесів очищення дифузійного соку із застосуванням кавітаційних ефектів та їх апаратур-ного оформлення, теоретичному і експериментальному дослідженні фізичної суті і механізму процесів, що протікають під час кавітаційного оброблення дифузійного соку, у впровадженні кавітаційних пристроїв у цукрову промисловість.
За метою дисертаційна робота спрямована на вирішення таких задач:
-
теоретично дослідити розподіл профілю швидкостей рідини і парогазової суміші в межовому шарі каверни під час ГД кавітації;
-
вивчити процес створення поля кавітаційних бульбашок під час ГД кавітації на основі лабораторних досліджень та математичного моделювання;
-
розробити математичну модель динаміки парової бульбашки в потоці недогрітої рідини та вивчити процес її колапсу за пароконденсаційної (ПК) кавітації, яка відбувається під час вдування водяної пари в потік рідини;
-
дослідити фізичну суть та механізм процесів, що протікають за кавітацій-ного оброблення дифузійного соку;
-
порівняти інтенсифікувальний вплив ефектів ГД та ПК кавітації на проце-си очищення дифузійного соку;
-
дослідити вплив одночасного кавітаційного та хімічного оброблення дифузійного соку на подальші процеси його очищення;
-
вивчити можливість застосування ефектів ПК кавітації для підвищення активності водно-вапняної суспензії як основного хімічного реагенту під час очищення дифузійного соку;
-
використати отримані результати для розроблення та впровадження у виробництво ПК кавітаційних пристроїв для очищення дифузійного соку;
-
розробити конструкцію відстійника для розділення суспензії соку попередньої дефекації та соку першої сатурації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КАВІТАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок