Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В 1861-1900 рр. (за матеріалами Херсонської та Катеринославської губерній)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В 1861-1900 рр. (за матеріалами Херсонської та Катеринославської губерній)

Назва:
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В 1861-1900 рр. (за матеріалами Херсонської та Катеринославської губерній)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,09 KB
Завантажень:
139
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
Надибська Світлана Богданівна
УДК 94(477.7-21)“1861/1900”
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
МІСТ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В 1861-1900 рр.
(за матеріалами Херсонської та Катеринославської губерній)
07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
 
Одеса-2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на історичному факультеті Одеського національного універ-ситету ім. І.І. Мечникова
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент
Самойлов Федір Олександрович,
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, завідувач кафедри нової та новітньої історії
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Скрипник Микола Онисимович,
Одеський державний економічний університет, завідувач кафедрою історії України
кандидат історичних наук, доцент
Рижева Надія Олександрівна,
Миколаївський державний університет ім. В.С. Сухом-линського , кафедра політології
Провідна установа – Інститут історії України Національної академії наук України, відділ історії України кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Захист відбудеться “_24_” _червня 2005 р. о _13:00 годині на засідані спеціалізованої вченої ради Д41.051.08 Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова за адресою: 65026, м.Одеса, вул.Щепкіна, 12.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Одеського націо-нального університету ім. І.І. Мечникова за адресою: 65026, м.Одеса, вул. Преображенська, 24.
Автореферат розісланий “_23_” _травня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої ради Лозовський А.К.
Загальна характеристика роботи
Протягом років незалежності в Україні триває пошук оптимальної моделі соціально-економічного й політичного розвитку. Сьогодні стало очевидним – її створення неможливе без звернення до минулого і це потребує глибокого та об’єктивного вивчення фактів і процесів, що дозволить осмислити вітчизняний історичний досвід.
Актуальність теми. Сучасній українські історичній науці притаманне зростання уваги до регіональних досліджень. Однією з її складових є вивчення історії окремих міст. Великі зрушення в розвитку більшості міст країни, особливо її півдня, мали місце в пореформений період. Саме в 1861-1900 рр. помітно зросла економічна, торговельна, фінансова інтеграція регіону до складу відповідних загальнодержавних структур Російської імперії та його вихід на міжнародну арену, що суттєво вплинуло на динаміку соціально-економічних змін. Досвід стрімкого розвитку ринкових відносин в Російській імперії в зазначений період, спроб розв’язання соціальних проблем є досить актуальним для нашого часу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках наукової теми кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова: “Південна Україна: історія, історіографія, джерела” (№ 233, державна реєстрація 0101U008289).
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу залучених джерел, значна частина яких вперше введена до наукового обігу, та праць попередників визначити роль міст Південної України у соціально-економічних процесах порефор-меного часу.
Досягнення мети передбачає розв’язання таких дослідницьких завдань:
- здійснити пошук, відбір, класифікацію та аналіз джерел;
- проаналізувати існуючу літературу з історії південноукраїнських міст для створення надійного історіографічного каркасу дослідження;
- простежити історичні і соціальні умови, які обумовили необхідність проведення у Російській імперії реформ 1860-1880 рр.;
- показати вплив реформ зазначеного часу на розвиток міст регіону;
- виявити особливості соціально-економічних процесів в окремих містах;
- розкрити суть основних соціально-економічних процесів в містах регіону, динаміка яких розглянута окремо за такими параметрами:
а. Розвиток внутрішньої та зовнішньої торгівлі.
б. Розвиток промисловості й транспорту.
в. Демографічні процеси.
Об’єктом дисертаційного дослідження є міста Південної України: Одеса, Херсон, Миколаїв, Єлизаветград (сучасний Кіровоград), Катери-нослав (Дніпропетровськ), Бахмут (Артемівськ) та Луганськ.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В 1861-1900 рр. (за матеріалами Херсонської та Катеринославської губерній)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок