Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СУДОВО-МЕДИЧНІ КРИТЕРІЇ ЗАГАЛЬНИХ ОЗНАК ЗАГИБЛОЇ ОСОБИ ЗА СТРУКТУРНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІД’ЯЗИКОВОЇ КІСТКИ

СУДОВО-МЕДИЧНІ КРИТЕРІЇ ЗАГАЛЬНИХ ОЗНАК ЗАГИБЛОЇ ОСОБИ ЗА СТРУКТУРНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІД’ЯЗИКОВОЇ КІСТКИ

Назва:
СУДОВО-МЕДИЧНІ КРИТЕРІЇ ЗАГАЛЬНИХ ОЗНАК ЗАГИБЛОЇ ОСОБИ ЗА СТРУКТУРНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІД’ЯЗИКОВОЇ КІСТКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,78 KB
Завантажень:
226
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л.ШУПИКА
МИХАЛЬЧУК Наталія Миколаївна
УДК 340.6+616-071.2+572.71/76+611.716.5
СУДОВО-МЕДИЧНІ КРИТЕРІЇ
ЗАГАЛЬНИХ ОЗНАК ЗАГИБЛОЇ ОСОБИ
ЗА СТРУКТУРНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
ПІД’ЯЗИКОВОЇ КІСТКИ
14.01.25 - судова медицина
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ - 2005
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор
Федорчук-Незнакомцева Єлизавета Петрівна,
Івано-Франківський державний медичний університет,
завідувач кафедри судової медицини
Офіційні опоненти: доктор медичних наук
Филипчук Олег Володимирович,
Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України,
завідувач відділенням судово-медичної криміналістики;
кандидат медичних наук, доцент
Сухий Валентин Дмитрович,
Міністерство оборони України,
Начальник Центру судових експертиз.
Провідна установа: Донецький державний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, кафедра судової медицини та основ права, м.Донецьк
Захист відбудеться ” 23 грудня 2005 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.613.03 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м.Київ-112, вул. Оранжерейна,9.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ-112, вул. Оранжерейна,9.
Автореферат розіслано ” 11 ” листопада 2005 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доцент В.Г. Бурчинський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. З метою визначення статі, віку та відтворення зросту загиблої людини вивчено практично всі кістки скелета людини, однак методичні підходи до вирішення цих питань на черепі обмежені дослідженням його як анатомічно ці-лісного кісткового утворення. Поскільки об’єктом судово-медичної експер-ти-зи є не лише цілий та деформований з різних причин череп, але й ізольо-вані кістки, виникає необхід-ність у розробці критеріїв загаль-них ознак людини за діагностичними параметрами окремо взятих кісток та їх фрагментів.
Під’язикова кістка, як одна із кісток лицевого скелета, вивчалась, в основному, при дослідженні тупої травми шиї, странгуляціях (Д.Е.Джемс-Леви, 1967), автотравмі (В.А.Законов, 1974; В.Н.Овсянников, 1969; В.А.Кодин, 1975; Т.Г.Кузне-цова, 1967) та з точки зору порівняльної анатомії (Ju.Jordan,1964; N.Takashi et al., 1988).
Диференціація 5 типів під’язикової кістки дозволила встановити, що всі вони характеризуються чітким статевим димофізмом, анізо- та асиметричністю, а попе-реч-ні розміри під’язикової кістки не корелюють між собою (N.Papadopulos et al., 1989).
Таким чином, рентген-морфологічна, рентгенограм-метрична та мікро-струк-тур-на організація під’язикової кістки і краніометричний статус мозкового і лицевого скелета не вивчались в порівняльній єдності з огляду встановлення статі, віку, відтворення сомато-, краніотипу та форми обличчя загиблої людини.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано у відповідності до плану наукових розробок Івано-Франківського держав-ного медичного університету; автор є виконавцем одного з розділів комплексної науково-дослідної роботи співробітників кафедри судової медицини на тему: “Судо-во-медичні критерії ототожнення особи за фенотипічними ознаками кісток ске-ле-та людини”, № держреєстрації 0103U006798.
Мета і завдання дослідження
Мета роботи полягає в розробці і обгрунтуванні критеріїв діагностики статі, ві-ку, відтворенні сомато-, краніотипу та форми обличчя загиблої людини.
У відповідності з зазначеним поставлено наступні завдання дослідження:
1. Провести порівняльне анатомічне і рентгенограмметричне дослідження під’язикових кісток людини і деяких свійських тварин (корови, свині, собаки) і встановити критерії їх видової належності.
2. Проаналізувати анатомічні і рентгенограмметричні характеристики під’язикових кісток дорослих людей (22-89 років) і встановити ознаки їх статевого диморфізму.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: СУДОВО-МЕДИЧНІ КРИТЕРІЇ ЗАГАЛЬНИХ ОЗНАК ЗАГИБЛОЇ ОСОБИ ЗА СТРУКТУРНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІД’ЯЗИКОВОЇ КІСТКИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок