Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА (на матеріалах легкої промисловості Закарпатської області)

Загрузка...

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА (на матеріалах легкої промисловості Закарпатської області)

Назва:
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА (на матеріалах легкої промисловості Закарпатської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,16 KB
Завантажень:
376
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Лизанець Анжела Гейзівна
УДК 658.3:331.108
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
(на матеріалах легкої промисловості Закарпатської області)
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління
підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Ужгород - 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі економіки, менеджменту і марке-тингу економічного факультету Ужгородського націо-нального університету МОН України.
Науковий керівник: член-кореспондент НАН України,
доктор економічних наук, професор
Мікловда Василь Петрович
декан економічного факультету, заві-ду-вач ка-фед-ри
економіки, менеджменту і маркетингу Ужгородського
національ-ного університету МОН України
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент
Довбня Світлана Борисівна
Національна металургійна академія Укра-їни МОН України, м. Дніпро-пет-ровськ, про-фесор кафедри економіки промисловості
кандидат економічних наук
Дяченко Борис Іванович
Ужгородський національний університет МОН України, доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Провідна установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, відділ прогнозування і мод-е-лю-вання розвитку регіону, м. Львів.
Захист дисертації відбудеться “21” травня 2004 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 61.051.02 в Ужгородському національному університеті за адресою: 88000, м. Ужгород, пл. Народна, 3, ауд.47.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Ужго-родського національного університету за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Капітульна, 9.
Автореферат розісланий “20” квітня 2004 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Слав Cлава С.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Реалізація сучасного курсу на проведення радикальних економічних реформ і активну соціальну політику в період поширення ринкових відносин в Україні обумовлює зміну функцій, методів і підходів до управління персоналом підприємств. Перехід на якісно новий рівень розвитку регіональних і галузевих ринків праці, які характеризуються надмірною пропозицією робочої сили при обмеженій кількості робочих місць, з одного боку, та підвищення складності і вимог до якості праці, як наслідок розвитку техніки і технології виробництва та його маркетингової орієнтації, з іншого, диктує потребу у високій якості реалізації функцій управління персоналом (УП), їх адекватного впливу на працівників підприємства. Прийняття до уваги відповідних тенденцій зумовлює необхідність застосування системного підходу до керівництва кадрами та використання системних методів для аналізу процесів, які відбуваються в його межах. У цьому зв’язку дослідження проблеми формування системи УП підприємства, визначення її змісту і компонентної структури з нових теоретико-методологічних позицій, які враховують трансформаційні перетворення в економіці країни і пріоритети кадрової політики господарюючих суб’єктів в межах окремого регіону з врахуванням галузевої специфіки, є особливо актуальним.
Проблеми УП у країнах з перехідною економікою досліджувалися такими економістами, як М.І.Бібен, М.І.Долішній, Б.І.Дяченко, С.М.Злупко, А.В.Калина, В.В.Мікловда, В.П.Мікловда, В.В.Онікієнко, М.І.Пітюлич, О.С.Редькін, А.В.Філіпов та інші. Питаннями формування системи УП займались С.Б.Довбня, А.П.Єгоршин, П.В.Журавльов, С.А.Карташов, А.Я.Кібанов, С.А.Кузьмін, А.Лапін, Н.К.Маусов, Р.Марр, Ю.Г.Одегов, Г.Р.Побережна, Г.Шмідт, Г.В.Щокін та інші. Вони наголошували на домінантності кадрової підсистеми, яка зумовлює специфіку загальної спрямованості, умов функціонування та динамізму розвитку системи в цілому. Кожен з дослідників пропонує власне бачення системи управління персоналом підприємства (СУПП), зосереджуючи увагу або на технологічних і методологічних аспектах УП, або на реалізації окремих функцій УП.
Слід відзначити, що в сучасних умовах питання доцільності застосування системного підходу до управління людськими ресурсами не є дискусійним, тоді як варіанти елементного складу СУПП далеко не однозначні.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА (на матеріалах легкої промисловості Закарпатської області)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок