Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРИНЦИП НАРОДОВЛАДДЯ І ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ

ПРИНЦИП НАРОДОВЛАДДЯ І ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ

Назва:
ПРИНЦИП НАРОДОВЛАДДЯ І ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,62 KB
Завантажень:
463
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Шипілов Леонтій Миколайович
УДК .1
ПРИНЦИП НАРОДОВЛАДДЯ
І ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ
Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових вчень
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі теорії держави і права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Цвік
Марко Веніамінович, Національна юридична
академія України імені Ярослава Мудрого,
професор кафедри теорії держави і права.
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор Козюбра Микола Іванович, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, завідувач кафедри державно-правових дисциплін.
кандидат юридичних наук, доцент Євграфов Павло Борисович, суддя Конституційного суду України.
Провідна установа
Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, відділ теорії держави та права, м. Київ.
Захист відбудеться “30” березня 2004 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .086.02 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70.
Автореферат розісланий 27 лютого 2004 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гончаренко В.Д.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Здобуття державної незалежності та переборення наслідків тоталітаризму поставили перед відновленою українською державою завдання власного відтворення та розвитку на вихідних ідеях гуманізму, права та демократії. Серед основоположних засад існування української демократичної державності чільне місце посідає принцип народовладдя.
Ствердження принципу народовладдя в державно-правовій практиці неможливе без всебічного наукового осмислення цього явища. Водночас переважна більшість фахових робіт присвячена спеціальним проблемам функціонування механізму народовладдя, тоді як загальнотеоретичні питання й досі лишаються маловивченими. Особливо це стосується дослідження первинного владного суб’єкта – народу, самого народовладдя, вирішення низки пов’язаних з їх існуванням теоретичних та прикладних проблем.
Відсутність в Україні комплексних досліджень народовладдя з позицій теорії держави і права унеможливлює теоретичне осмислення сутності демократичної держави, а внаслідок цього, - і якісне вдосконалення інститутів здійснення влади народу в практичній площині. Створення наукової моделі народовладдя зумовлює потребу високого рівня узагальнення. Потенціал теорії держави і права як науки про загальні закономірності виникнення, становлення, функціонування та розвитку державно-правових явищ дозволяє на відповідному методологічному рівні здійснити поступ до розв’язання цього завдання.
Окрім цього, актуальність дослідження в умовах України визначається стратегічною перспективою розвитку – вступом до Європейського Союзу. 8 лютого 2001 року Президентом України був проголошений конкретний термін до якого Україна має виконати всі вимоги для приєднання до Європейського Союзу – 2011 рік. Політична і правова інтеграція до Євросоюзу, як зазначається у Концепції реформування політичної системи України, “може бути досягнута лише у результаті набуття українським суспільством цивілізаційних якісних характеристик”, що неможливо без ствердження інститутів народовладдя як політичних реалій.
Саме ці обставини визначають актуальність обраної теми дисертації, її науково-практичну важливість для розвитку демократії в нашій державі.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідницьких робіт кафедри теорії держави і права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого в межах державної цільової комплексної програми “Розвиток прав людини як головна частина розвитку демократичних процесів в правовій соціальній державі України” № 0186.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: ПРИНЦИП НАРОДОВЛАДДЯ І ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок