Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У РОМАНАХ ЙОЗЕФА РОТА

Загрузка...

ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У РОМАНАХ ЙОЗЕФА РОТА

Назва:
ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У РОМАНАХ ЙОЗЕФА РОТА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,88 KB
Завантажень:
293
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ІВАНА ФРАНКА
Тимощук Надія Петрівна
УДК: 811.112.2’373.7
ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
У РОМАНАХ ЙОЗЕФА РОТА
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі германського, загального та порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Огуй Олександр Дмитрович, Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри англійської мови
для неспеціальних факультетів
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор, академік АН Вищої школи України
Денисенко Софія Никифорівна,
Львівський національний університет
імені Івана Франка, професор кафедри іноземних
мов для природничих факультетів,
кандидат філологічних наук, доцент
Яцюк Іван Ярославович, Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка,
завідувач кафедри німецької філології
Провідна установа: Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, кафедра германської філології, м. Київ
Захист відбудеться ”16” вересня 2005 року о 10-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.051.15 у Львівському національному
університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1).
Із дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79001, м. Львів,
вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий „9” серпня 2005 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук, доцент Шпак О.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Реферовану дисертацію присвячено дослідженню фразеологізмів у романах австрійського письменника першої половини ХХ сторіччя Йозефа Рота (2.09.1894 – 27.05.1939) як складової авторської мовної картини світу та системи засобів художнього зображення.
Вивчення авторської фразеології у вітчизняному мовознавстві проблема не нова, але, повертаючись до неї, пропонуємо новий підхід з урахуванням досягнень лінгвістичної науки, що розширює спектр дослідження, дозволяє розглянути нові та вже відомі питання під іншим кутом зору, простежити динаміку та інноваційні процеси у сфері фразеології, а також змінити акценти у наукових пошуках, адже мова – не лише інструмент комунікації, а ще й засіб категоризації позамовної діяльності людини.
Актуальність роботи зумовлюється відсутністю наукових досліджень мови, зокрема на фразеологічному рівні, Йозефа Рота, письменника, роль якого в становленні німецької літературної мови ХХ сторіччя значна. Не менш актуальне системне вивчення фразеології окремого письменника на основі цілісного аналізу текстів з урахуванням сучасних методів дослідження з метою вивчення мовленнєвих впливів на структуру та семантику, ролі контексту у розкритті імпліцитних потенційних можливостей фразеологічних одиниць (ФО), шляхів узуалізації мовленнєвих варіантів, а також їх комунікативно-функціональних властивостей у художньому тексті.
Зв’язок роботи з науковими темами. Роботу виконано в межах наукової теми „Функція і семантика мовних одиниць різних рівнів” (номер держреєстрації 0102U006612), що розробляється кафедрою германського, загального та порівняльного мовознавства Чернівець-кого національного університету імені Юрія Федьковича, і затвердже-на вченою радою університету 20 червня 2003 року, протокол № 4.
Метою роботи є виявлення загальномовних та індивідуальних рис ідіостилю художньої мови Йозефа Рота на фразеологічному рівні.
Окреслена мета передбачає розв’язання таких завдань:
· за об’єктивними критеріями інвентаризувати фразеологізми досліджуваних художніх текстів – романів Й.Рота, систематизу-вати та провести їх лінгвістичний аналіз;
· за кодифікованими ФО визначити концептосфери та концепти авторської фразеологічної картину світу (ФКС);
· виявити некодифіковані звороти та за допомогою психолінгві-стичного експерименту й порівняльного аналізу встановити мовний статус окремих їх структурно-семантичних груп;
· з’ясувати особливості використання усталених фразеологізмів, а також авторські способи їх текстової інтеґрації;
· встановити корпус авторських модифікацій, систематизувати фразеологічні модифікації (ФМ) за способами модифікування та вивчити їх комунікативно-функціональні завдання в авторському художньому тексті;
· визначити концептосфери й основні концепти ФКС у ФМ та виявити їх кореляції із способами модифікування;
· упорядкувати за дослідженими романами авторський словник фразеологізмів Йозефа Рота.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У РОМАНАХ ЙОЗЕФА РОТА

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок