Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Назва:
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,90 KB
Завантажень:
39
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. Г.С.КОСТЮКА АПН УКРАЇНИ
Редько Сергій Іванович
УДК 159.9:37.035.91:371.134:33
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України, лабораторія психології навчання
Науковий керівник – дійсний член АПН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
доктор психологічних наук, професор
Максименко Сергій Дмитрович,
Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України,
директор
Офіційні опоненти – доктор психологічних наук, професор
Бочелюк Віталій Йосипович,
Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного і муніципального управління”, кафедра прикладної психології, завідувач –
кандидат філософських наук, доцент
Корнєв Микола Никифорович,
Університет сучасних знань (м. Київ), кафедра психології,
доцент
Провідна установа: Інститут соціальної та політичної психології АПН України, лабораторія методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень
Захист відбудеться 5 червня 2007 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .453.01 в Інституті психології імені Г.С.Костюка АПН України за адресою: 01033, Київ – 33, вул. Паньківська, 2
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України
Автореферат розісланий 4 травня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.О.Балл
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Сучасна тенденція інтенсифікації суспільного життя, виникнення нових соціально-економічних реалій, зокрема ринку праці, потребують розробки нових освітніх моделей професійної підготовки фахівців в галузі економіки, здатних забезпечити сталий розвиток країни. Особливого значення набуває підготовка підприємців, економістів і менеджерів нової генерації, від знань, умінь і компетентності яких значною мірою залежить економічний поступ країни.
Соціально-економічні перетворення в Україні визначили принципово нові пріоритети розвитку системи освіти і вимоги до рівня професійної підготовки майбутніх фахівців. У Державній національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Національній доктрині розвитку освіти наголошено на необхідності забезпечення високої якості професійної освіти, конкурентоспроможності та мобільності випускників вищих навчальних закладів на ринку праці.
Виходячи із сучасного стану освіти, актуальною проблемою стає підготовка студентів вузів до праці в умовах стрімкого оновлення технологій, формування у них високого рівня професійної компетентності, інформованості та мобільності. Поряд з цим важливого значення набуває підготовка спеціалістів, здатних до управлінської діяльності, бо в умовах ринкових відносин суспільство потребує висококваліфікованих, конкурентноспроможних фахівців з фінансів, банківської справи, маркетингу, здатних до самостійного мислення, прийняття відповідальних управлінських рішень; надзвичайно важливим є розвиток у молоді організаторських та управлінських здібностей, необхідних для компетентної діяльності у сучасних ситуаціях економічного розвитку.
Аналіз соціально-психологічної літератури з порушеної проблематики свідчить, що сучасний економіст виробничого підприємства, організації чи установи потребує глибоких професійних знань, умінь творчо оцінювати виробничу ситуацію, приймати адекватні рішення, повинен мати розвинені управлінські здібності та володіти навичками прийняття управлінських рішень.
Важливим психологічним аспектом проблеми підвищення ефективності підготовки управлінських кадрів є розкриття та розвиток особистісного потенціалу студентів економічних вузів для забезпечення успішності їх майбутньої професійної та управлінської діяльності.
Виходячи з актуальності зазначеної проблеми, недостатнього розроблення її у сучасній соціальній психології, а також її вагомості у розв’язанні практичних завдань освіти, було визначено тему дисертаційного дослідження: “Психологічні умови розвитку управлінських здібностей майбутніх фахівців економічного профілю”.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок