Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА / сторінка 4

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,75 KB
Завантажень:
8
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
); 4-й Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні технології управління екологічною та інформаційною безпекою територій” (Київ - Харків - Крим, 2005 р.); Міжнародній науково-технічній конференції “Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ” (Харків, 2005 р.); 3-й Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій моніторингу навколишнього середовища і управління екологічною та інформаційною безпекою в регіонах” (Київ - Харків - Крим, 2004 р.).
Публікації. За темою дисертації з викладенням її основних результатів опубліковано 9 праць, з яких 5 статей у наукових виданнях, що входять до переліку ВАК України (4 статті у науково-технічних журналах, 1 стаття у збірнику наукових праць), 4 тези доповідей на наукових конференціях.
Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновку та додатка. Повний обсяг дисертації – 158 сторінки, в тому числі: 26 рисунків на 2 окремих сторінках, 7 таблиці по тексту, список з 127 використаних літературних джерел на 10 сторінках, додаток на 4 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі визначено актуальність вибраної теми, сформульовано основну мету і задачі досліджень, наведено відомості про зв’язок роботи з науковими темами і планами університету, де вона виконана. Далі подано стислу анотацію отриманих у дисертації результатів, їх наукову новизну і практичне значення та наведено дані про використання результатів проведених досліджень у галузі управління проектами та ризиками.
У першому розділі проведено аналіз сучасного стану проблеми організаційного управління ризиками проектів з метою обґрунтування постановки задач дисертаційного дослідження.
На основі аналізу різних методів управління ризиками, їхньої структури витрат, достоїнств і недоліків зроблено висновок про необхідність урахування організації фінансування ризиків при виборі методу управління конкретним ризиком. Розглянуто системи управління ризиками підприємства, запропоновано мету і завдання систем ризик-менеджменту та основні підходи їхнього впровадження. Виділено типові ризики проекту, які можуть істотно вплинути на досягнення його цілей та результатів, призвести до збільшення кошторисної вартості проекту, до несвоєчасного його завершення, до низької якості створюваного продукту. У цей час відсутній загальноприйнятий підхід до вибору конкретного методу управління для кожного типового проектного ризику. Тому виникла необхідність у формуванні корпоративних знань, накопичуванні досвіду кращих практик в області застосування заходів реагування на можливі ризики проекту.
Зроблено огляд стандартів IPMA і процесів управління ризиками проекту. Визначено, що відсутні єдиний підхід до формалізації управління ризиками проектів і підприємства, типові рішення щодо процесів оцінки, аналізу та управління проектними ризиками. При одночасному виконанні підприємством декількох проектів можливе дублювання функцій менеджерів різних команд управління проектами. Тому в структурі проектно-орієнтованого підприємства або РМО необхідним є підрозділ, що відповідає за управління проектними ризиками для досягнення цілей, результатів проектів та програм з мінімальними втратами.
За результатами аналізу сформульовано задачі, які необхідно вирішити для оцінки ефективності методів управління ризиками проектів, розробки формалізованого опису заходів реагування на проектні ризики, формування організаційної моделі управління ризиками проектів.
Основні результати розділу опубліковані в працях [2, 6, 9].
У другому розділі подано організацію фінансування ризиків проектів, визначено критерії оцінки ефективності методів управління проектними ризиками, наведено математичні основи формалізації методів управління ризиками проектів.
Під фінансуванням управління проектними ризиками будемо розуміти пошук і мобілізацію коштів та матеріальних ресурсів для проведення превентивних заходів щодо запобігання або зниження ризиків, для ліквідації наслідків ризиків проекту, що настали, для забезпечення функціонування ризик-менеджерів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок