Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат на тему: АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ВЕКТОРНИХ ЗАДАЧ ЦІЛОЧИСЛОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ВЕКТОРНИХ ЗАДАЧ ЦІЛОЧИСЛОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ / сторінка 10

Назва:
АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ВЕКТОРНИХ ЗАДАЧ ЦІЛОЧИСЛОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,32 KB
Завантажень:
351
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
“Математическое программирование и приложения”: Тез. докл. – Екатеринбург: Ин-т математики
и механики, Урал. отд. РАН, 2007. – С. 194–195.
17. Лебєдєва Т.Т., Семенова Н.В., Сергієнко Т.І. Про п’ять типів стійкості за векторним критерієм і обмеженнями векторної задачі дискретного квадратичного програмування // Abstracts of Intern. Conf. “Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2007). May 2125, 2007”. Chernivtsy, 2007. P. 164 –165.
АНОТАЦІЇ
Сергієнко Т.І. Аналіз стійкості векторних задач цілочислової оптимізації. Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. – Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ, 2008.
У дисертації розроблено і вдосконалено підходи до дослідження стійкості векторних задач цілочислової оптимізації, що полягають у пошуку розв’язків, оптимальних за Парето, Слейтером чи Смейлом.
Отримано необхідні й достатні умови стійкості різних типів щодо збурень вхідних даних у векторному критерії для повністю цілочислової і частково цілочислової задач оптимізації з лінійними частковими критеріями й обмеженою множиною допустимих розв’язків, а також для цілочислової задачі з квадратичними частковими критеріями. Для цієї задачі проведено аналіз стійкості за векторним критерієм для ряду підмножин скінченної множини її допустимих розв’язків, на основі результатів якого розроблено загальний підхід до дослідження різних типів стійкості вказаної задачі відносно збурень вхідних даних векторного критерію.
Аналіз стійкості до збурень вхідних даних в обмеженнях проведено для задачі векторної оптимізації на скінченній множині цілочислових точок опуклого многогранника.
Для векторної задачі з квадратичними частковими критеріями, визначеними на скінченній множині цілочислових точок опуклого многогранника, отримано та досліджено необхідні й достатні умови стійкості стосовно збурень всіх вхідних даних задачі: тих, що відносяться до векторного критерію, і тих, що необхідні для опису множини допустимих розв’язків . Встановлено взаємозв’язок між стійкістю щодо збурень всіх вхідних даних і стійкістю щодо збурень окремих частин вхідних даних.
Здійснено розробку і обґрунтування підходів до регуляризації за векторним критерієм, за обмеженнями, за векторним критерієм і обмеженнями одночасно для векторних задач цілочислової оптимізації.
Ключові слова: векторний критерій, цілочислова оптимізація, збурення вхідних даних, аналіз стійкості, типи стійкості, регуляризація.
Сергиенко Т.И. Анализ устойчивости векторных задач целочисленной
оптимизации. Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.05.02 – математическое моделирование и вычислительные методы. – Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины, Киев, 2008.
В диссертации разработаны и усовершенствованы подходы к исследованию устойчивости векторных задач целочисленной оптимизации, состоящие
в отыскании решений, оптимальных по Парето, Слейтеру или Смейлу.
Для полностью и частично целочисленной задач оптимизации с линейными частичными критериями получены необходимые и достаточные условия устойчивости разных типов относительно возмущений исходных данных в векторном критерии.
Для задачи векторной оптимизации на конечном множестве целочисленных точек выпуклого многогранника исследованы вопросы устойчивости оптимальных и неоптимальных по Парето решений к возмущениям исходных данных в ограничениях. Установлена связь между понятиями устойчивого по ограничениям оптимального и неоптимального решений и понятиями разных типов устойчивости задачи по ограничениям. Получены необходимые и достаточные условия устойчивости по ограничениям. Проведен анализ пяти типов устойчивости задачи по ограничениям. Сделан вывод о том, что выбор того или иного выпуклого многогранника для описания допустимой области задачи может влиять на ее устойчивость.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ВЕКТОРНИХ ЗАДАЧ ЦІЛОЧИСЛОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок