Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ВЕКТОРНИХ ЗАДАЧ ЦІЛОЧИСЛОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ВЕКТОРНИХ ЗАДАЧ ЦІЛОЧИСЛОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ / сторінка 4

Назва:
АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ВЕКТОРНИХ ЗАДАЧ ЦІЛОЧИСЛОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,32 KB
Завантажень:
351
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Отримано необхідні й достатні умови стійкості п’яти типів до збурень усіх вхідних даних задачі векторної оптимізації з квадратичними частковими критеріями, визначеними на скінченній множині цілочислових точок опуклого многогранника. Встановлено взаємозв’язок між стійкістю стосовно збурень всіх вхідних даних і стійкістю щодо збурень окремих частин вхідних даних.
Для векторної цілочислової оптимізаційної задачі, можливо нестійкої до збурень вхідних даних, розроблено і обґрунтувано підходи до її регуляризації: за векторним критерієм, за обмеженнями, за векторним критерієм і обмеженнями одночасно.
Практичне значення одержаних результатів. Одержані в дисертації результати можуть слугувати теоретичною основою для подальшого вивчення різних аспектів проблеми коректності, стійкості векторних задач дискретної
оптимізації. Практичне значення одержаних результатів визначається актуаль-ністю вибраного напряму досліджень щодо стійкості математичних моделей векторної дискретної оптимізації, які застосовуються для розв’язання важливих прикладних задач складної природи з метою прийняття багатоцільових рішень в умовах неточності вхідної інформації. Результати роботи можуть бути використані при створенні математичного забезпечення сучасних інформаційних технологій, в яких застосовуються моделі та методи багато-критеріальної дискретної оптимізації.
Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати дисертаційної роботи одержані автором особисто. У роботах, написаних у співавторстві, автору дисертаційної роботи належать: [1–3] – доведення умов стійкості для векторної задачі цілочислової оптимізації з лінійними частковими критеріями; [5] –
дослідження властивостей множин Парето, Слейтера і Смейла та умов стійкості
за векторним критерієм для частково цілочислової задачі оптимізації з лінійними частковими критеріями; [6, 13] – доведення властивостей збурених конусів перспективних напрямків та збурених множин Парето і Слейтера, обгрунтування підходів до регуляризації векторної задачі цілочислової оптимізації; [7, 10, 14–17] – дослідження умов стійкості множин оптимальних і неоптимальних розв’язків та різних типів стійкості задачі цілочислової оптимізації з квадратичними частковими критеріями щодо збурень вхідних даних у векторному критерії; [9, 15–17] – дослідження умов стійкості оптимальних і неоптимальних розв’язків та різних типів стійкості задачі векторної цілочислової оптимізації щодо збурень вхідних даних в обмеженнях; [11, 12, 16, 17] – дослідження умов стійкості різних типів для задачі векторної цілочислової оптимізації стосовно збурень всіх її вхідних даних.
Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, викладених у дисертації, доповідались і обговорювались на наукових семінарах в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (Київ, 1988–2007 рр.), на симпозіумі “Питання оптимізації обчислень” (Київ, 1993 р.), а також на семінарах і конференціях, зокрема: ІІ міжнародній школі-семінарі “Теорія прийняття рішень” (Ужгород, 2004 р.), Міжнародних конференціях “Problems of decision making under uncertainties ” (Бердянськ, 2005 р.; Чернівці, 2007 р.), Міжнародній конференції “Математическое программирование и приложения” (Єкатеринбург, 2007 р.).
Публікації. Основні результати дисертації опубліковано у 17 наукових працях. Із них 12 це статті в наукових фахових виданнях (3 статті опубліковано без співавторів), 5 праць надруковано у матеріалах наукових конференцій.
Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота, повний обсяг якої
становить 164 сторінки, складається із вступу, чотирьох розділів, висновків,
1 рисунка (одна сторінка) та списку використаних джерел, який містить
112 найменувань (8 сторінок).


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету і задачі дослідження, визначено наукову новизну і значення отриманих результатів.
Перший розділ присвячено огляду літературних джерел, пов’язаних
з тематикою дисертації.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ВЕКТОРНИХ ЗАДАЧ ЦІЛОЧИСЛОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок