Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ ДОЗ, ФОРМ, СТРОКІВ ТА СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ НВ УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ПІСЛЯОКИСНОЇ СУДАНСЬКОЇ ТРАВИ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

ВПЛИВ ДОЗ, ФОРМ, СТРОКІВ ТА СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ НВ УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ПІСЛЯОКИСНОЇ СУДАНСЬКОЇ ТРАВИ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Назва:
ВПЛИВ ДОЗ, ФОРМ, СТРОКІВ ТА СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ НВ УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ПІСЛЯОКИСНОЇ СУДАНСЬКОЇ ТРАВИ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,12 KB
Завантажень:
194
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЛЯШЕНКО МАРИНА ЮРІЇВНА
УДК 631.82:633.2:631.6 (833)
ВПЛИВ ДОЗ, ФОРМ, СТРОКІВ ТА СПОСОБІВ
ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ НВ УРОЖАЙ
І ЯКІСТЬ ПІСЛЯОКИСНОЇ СУДАНСЬКОЇ ТРАВИ
В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
06.01.04 - агрохімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеню
кандидата сільськогосподарських наук
Київ - 1999


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Інституті зрошуваного землеробства УААН
Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук,
професор Філіп’єв Іван Давидович
Інститут зрошуваного землеробства УААН,
головний науковий співробітник відділу агрохімії.
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук,
професор Дегодюк Едуард Григорович, Інститут землеробства УААН , завідуючий відділом агрохімії.
кандидат сільськогосподарських наук,
Плішко Анатолій Андрійович, Інститут агроекології та біотехнології УААН, старший науковий співробітник лабораторії моделювання агроекологічних систем.
Провідна установа: Херсонський державний аграрний університет ім. О.Д. Цюрупи Міністерства АПК, кафедра землеробства
Захист відбудеться «25» лютого 1999 року
о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.004.04 в Національному аграрному університеті за адресою: 252041, Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, НАУ, навчальний корпус 3, аудиторія 65.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного аграрного
університету: Київ-41, вул. Героїв оборони, 11, навчальний корпус 10.
Автореферат розіслано «25» січня 1999 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Ф.Балабайко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть роботи. Одним iз головних завдань сiльського господарства на сучасному етапi є розвиток тваринництва, подальший рiст якого можливий лише при наявності стійкої кормової бази.
Ось чому необхiдно ширше впроваджувати кормовi культури, якi формують високi врожаї з вмiстом в кожнiй кормовiй одиницi високої кiлькостi перетравного протеїну, незамiнних амiнокислот та вiтамiнiв. Одна iз таких культур - суданська трава.
З багатьох агротехнічних прийомів, які впливають на продуктивність та якість кормових культур, найбільш суттєвими (поряд з вологою та світлом) є добрива. Правильне спiввiдношення основних елементiв живлення: азоту, фосфору та калiю пiдвищує ефективнiсть внесених добрив. Як відомо, в умовах зрошення першорядна роль належить азоту. Тому серед комплексу заходiв важливе мiсце займає вибiр форм азотних добрив. Під післяукісну суданську траву це питання ще не вивчали. Ось чому нами були проведені досліди по вивченню впливу доз, форм, строків та способів внесення азотних добрив на врожай та якість цієї культури.
Зв’язок роботи з науковими програмами, проектами, темами. Наукові розробки, узагальнені в дисертації, були складовою частиною темплану Інституту зрошуваного землеробства УААН і виконувались за державною науково-технічною програмою “Продовольство”, № д.р. UAO 100 1259P.
Мета та задачi дослiджень. Дослiдження мали своєю метою оцiнити ефективнiсть внесення доз азотних добрив на фонi фосфору та калiю, рiзних форм, строкiв та способiв їх застосування при вирощуванні суданської трави в пiсляукiсних посiвах на зрошуваних землях пiвдня України; визначити i рекомендувати оптимальну дозу та строк внесення мiнеральних добрив.
В задачу досліджень входило:
- вставовити вплив мiнеральних добрив на поживний режим грунту та живлення рослин;
- визначити винос поживних речовин iз грунту та витрати основних елементiв живлення на формування 1т врожаю при рiзних строках, формах та дозах застосування азотних добрив;
- уточнити динамiку росту рослин, формування асимiляцiйної поверхнi та продуктивностi фотосинтезу в залежностi вiд поживного режиму грунту;
- визначити пожнивно-кореневi залишки та розрахувати кiлькiсть поживних речовин, якi надходять в грунт пiсля збирання суданської трави;
- визначити вплив добрив на врожай і його якість;
- дати енергоекономiчну оцiнку дозам, формам, строкам, та способам внесення азотних добрив при пiсляукiсному вирощуваннi суданської трави в умовах зрошення пiвдня України.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: ВПЛИВ ДОЗ, ФОРМ, СТРОКІВ ТА СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ НВ УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ ПІСЛЯОКИСНОЇ СУДАНСЬКОЇ ТРАВИ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок