Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Підвищення конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств

Підвищення конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств

Назва:
Підвищення конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,11 KB
Завантажень:
396
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Національна академія наук України
Інститут демографії та соціальних досліджень
Смірнов Олексій Олексійович |
УДК 331.101.26 |
Підвищення конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств
Спеціальність 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика |
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Кіровоградському національному технічному університеті
Науковий керівник:
д.е.н., професор Семикіна М.В., професор кафедри економіки та організації виробництва, Кіровоградський національний технічний університет МОН України.
Офіційні опоненти:
д.е.н., професор Грішнова О.А., професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
к.е.н., старший науковий співробітник Близнюк В.В., завідувач відділом соціально-економічних проблем праці, ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України”
Захист відбудеться “ 12 ” грудня 2007 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.247.01 Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.
Автореферат розісланий “9” листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради |
Полякова С.В. |


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Перехід України до ринкової моделі господарювання, рух у напрямі євроінтеграції та включення у світову економіку ставлять перед вітчизняною економічною наукою і практикою принципово нові завдання, серед яких вагоме місце належить підвищенню конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств. Значимість цієї проблеми надзвичайно посилюється в умовах входження України у міжнародний конкурентний простір, прискорення глобалізаційних процесів. Конкурентні позиції підприємств все більше визначає персонал, орієнтований на здобуття конкурентних переваг в освіті, результатах праці, здатний до інтелектуально-професійного розвитку, розробки і впровадження інновацій на рівні світових стандартів, створення конкурентоспроможної продукції.
Проте розв’язання цієї проблеми гальмується неадаптованістю персоналу та керівників українських підприємств до умов конкурентного середовища, застарілими підходами до кадрової роботи, виробничого менеджменту, оцінки та стимулювання персоналу, невідпрацьованістю методичного інструментарію щодо оцінювання конкурентоспроможності та її регулювання у сфері праці. Пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності персоналу потребує ретельного вивчення цієї проблеми в контексті сучасної інноваційної парадигми сталого розвитку.
Вагомим імпульсом у прояві та розвитку наукових уявлень про конкурентоспроможність персоналу стали праці Друкера П., Портера М., Стрикленда А., Томпсона А. та інших зарубіжних вчених. Розробці цієї проблематики сприяли публікації вчених країн СНД, зокрема, Волгіна М.О., Генкіна Б.М., Колосової Р.П., Фатхутдінова Р.А. та інших.
Теоретичні і практичні аспекти проблеми підвищення конкурентоспроможності працівників досліджували такі українські вчені, як Амоша О.І., Бандур С.І., Близнюк В. В., Богиня Д.П., Грішнова О.А., Дмитренко Г.А., Долішній М.І., Колот А.М., Кравченко І.С., Лібанова Е.М., Лісогор Л.С., Макарова О.В., Новіков В.М., Новікова О.Ф., Онікієнко В.В., Петрова І.Л., Пирожков С.І., Семикіна М.В., Шаульська Л.В та інші.
Проте аналіз опублікованих праць засвідчує, що методи підвищення конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств все ще залишаються недостатньо вивченими. Існує потреба у теоретико-методологічному і методичному обґрунтуванні підходів щодо оцінювання впливу різноманітних чинників на зростання конкурентних переваг, визначення пріоритетних важелів вдосконалення механізму забезпечення конкурентоспроможності персоналу.
Отже, актуальність та недостатня вивченість даної проблеми обумовили вибір теми дисертаційного дослідження, його мету і постановку завдань.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Підвищення конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок