Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ТОРГОВО-ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ТОРГОВО-ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ТОРГОВО-ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,04 KB
Завантажень:
213
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ
БЕЛЯВЦЕВА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 657:664.3.008.01
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
В ТОРГОВО-ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Спеціальність 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному університеті харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник | кандидат економічних наук, доцент
Крутова Анжеліка Сергіївна ,
Харківський державний університет харчування та торгівлі, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.
Офіційні опоненти | доктор економічних наук, професор
Кужельний Микола Васильович ,
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності;
кандидат економічних наук, професор
Верига Юстина Андріївна,
Полтавський університет споживчої кооперації України, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.
Провідна установа | Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, кафедра обліку та аналізу господарської діяльності, Міністерство освіти і науки України, м. Луганськ.
Захист відбудеться 07 червня 2006 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К64.088.02 у Харківському державному університеті харчування та торгівлі за адресою:
61051, Харків-51, вул. Клочківська, 333, ауд. 45.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного університету харчування та торгівлі за адресою:
61051, Харків-51, вул. Клочківська, 333.
Автореферат розісланий 06 травня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.Л.Савицька
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. В умовах нестабільності економіки, підвищення підприємницького ризику все більш актуальними постають питання ефективності управління господарською діяльністю підприємств. Успіх бізнесу залежить від правильної стратегії, визначеної керівником підприємства. Важливим засобом одержання повної й достовірної інформації про ресурси, зобов'язання, результати діяльності підприємства та своєчасного подання цієї інформації користувачам є бухгалтерський облік.
На базі інформаціі бухгалтерського обліку є можливість будувати динамічні моделі функціонування об'єктів управління, що допомогає керівникам підприємств правильно планувати, ефективно контролювати виробничу діяльність. Тому настала об'єктивна необхідність розкрити нові можливості бухгалтерського обліку в нових умовах господарювання.
Проведені дослідження показали, що вітчизняна система бухгалтерського обліку потребує суттєвого удосконалення. Зокрема, недостатньо розкриті методологічні та прикладні положення щодо критеріїв ефективності виробництва для досягнення стратегічних цілей, потрібно створити систему обліково-управлінської інформації щодо інвестиційних ризиків, є потреба розширити класифікацію витрат, потрібен більш повний арсенал показників для аналізу господарської діяльності тощо.
Для більш повного відображення облікових даних, які складають інформаційну базу стратегічного управління, необхідна організація управлінського (внутрішньогосподарського) обліку.
У теоретичну розробку й дослідження проблем теорії й методології, організації та розвитку управлінського обліку значний внесок внесли вітчизняні й зарубіжні вчені: С.Ф. Голов, М.В. Кужельний, В.В. Єфименко, Л.В. Нападовська, В.В. Сопко, Н.Г. Кислиця, Н.Г. Чумаченко, С.А. Ніколаева, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, В.І. Ткач, Р. Ентоні, К. Друрі, Р. Манн, Ч. Хорнгрен та ін. Однак, досліджень щодо організації управлінського обліку в торгово-виробничих підприємствах недостатньо.
Актуальність, теоретична та практична значимість, недостатність наукових розробок у галузі методики й організації управлінського обліку в торгово-виробничих підприємствах обумовили вибір теми, мету і завдання дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертаційне дослідження проводилося відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського державного університету харчування та торгівлі за темами: 18-03-04Б „Організаційно-методичні аспекти удосконалення управлінського обліку в промислових підприємствах” (особистий внесок здобувача полягає в систематизації класифікації витрат та удосконаленні організаційно-методичних аспектів їх обліку) і 18-05-06Б (державний реєстраційний номер 0105U002045) „Організаційно-методичні аспекти удосконалення обліку та аудиту на малих підприємствах” (особистий внесок полягає у розробці пропозицій, щодо побудови автоматизованої системи обліку витрат на малих підприємствах).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ТОРГОВО-ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок