Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Назва:
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,65 KB
Завантажень:
523
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
МОЛЧАНОВА Юлія Олександрівна
УДК 35.08:316.6:65.013
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
25.00.03 – державна служба
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
КИЇВ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник – | доктор педагогічних наук, професор
ПРОТАСОВА Наталія Георгіївна,
Національна академія державного управління
при Президентові України,
завідувач кафедри управління освітою.
Офіційні опоненти: | доктор психологічних наук, професор КАРАМУШКА Людмила Миколаївна,
Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, завідувач лабораторії організаційної психології;
кандидат наук з державного управління
ЗАГОРОДНЮК Сергій Васильович,
Національна академія державного управління
при Президентові України, завідувач сектора з координації наукових і дисертаційних досліджень управління координації наукових досліджень.
Провідна установа | Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”,
кафедра державного управління та адміністративного менеджменту, м. Запоріжжя.
Захист відбудеться 9 лютого 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалі-зованої вченої ради Д 26.810.01 в Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, к. 201.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії дер-жавного управління при Президентові України (03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 9 січня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.К.Майборода


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Становлення української державності безпосе-ред-ньо пов’язане із актуалізацією проблем державного управління, усвідом-лен-ням його як окремого виду діяльності та виділенням у самостійну галузь науки. У зв’язку з цим все більшої уваги потребує розвиток науки і практики управ-лін-ня суспільними системами та процесами, зокрема наукове обґрунтування механізмів державного управління, виявлення шляхів підвищення його ефектив-ності, надання управлінцям-практикам необхідних рекомендацій щодо вирі-шення актуальних проблем управління суспільними системами. Насамперед це стосується розроблення та впровадження в практику нових ідей та підходів стосовно підвищення ефективності державно-управлінської діяльності.
Специфічними особливостями управлінської діяльності в системі дер-жав-ної служби порівняно з іншими видами соціального управління є унікальність об’єкта, яким виступає суспільство в цілому; пов’язаний із цим значний масштаб такої діяль-ності та її складність; монопольний характер та встанов-лення норм права; значний вплив політичних факторів на діяльність органів управління тощо. Ці та інші особливості передусім проявляються в процесі здійснення управлінської діяльності.
Проблема ефективності управління є найбільш дослідженою та, водночас, однією з найактуальніших. Її основними особливостями є численність та не-одно--рід--ність управлінських ситуацій, управлінських циклів, суб’єктів та об’єктів управ--ління, різноманітних зв’язків між ними, неможливість у багатьох ви-пад-ках одно--знач-но визначити критерії ефективності, а також високий ступінь динаміки змін вище-зазначених факторів та їх вплив на ефективність управління у процесах роз-витку.
Зазначена проблематика перебуває в полі зору вчених, її різні аспекти до-слі-джу-валися в працях українських та зарубіжних фахівців з державного управ-ління: В.Б.Авер’янова, Г.В.Атаманчука, В.Д.Бакуменка, Р.В.Войтович, Б.Гурне, С.Д.Ду-бен--ко, В.М.Князєва, І.С.Кравченко, М.М.Логунової, В.І.Лугового, В.К.Май-бо-ро-ди, В.Я.Ма-линовського, О.А.Машкова, В.І.Мельниченка, П.І.Надолішнього, Н.Р.Ниж---ник, О.Ю.Оболенського, В.М.Олуйка, Н.Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок