Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

Назва:
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,90 KB
Завантажень:
230
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П.ДРАГОМАНОВА
СЕГЕДА НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА
УДК 378.147:78
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор,
дійсний член АПН України
Зязюн Іван Андрійович,
Інститут педагогіки і психології
професійної освіти, директор.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Щолокова Ольга Пилипівна,
Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова,
завідувач кафедри гри на музичних інструментах;
кандидат педагогічних наук
Аніщенко Наталія Вікторівна,
Київський національний лінгвістичний університет,
доцент кафедри педагогіки.
Провідна установа: Запорізький державний університет, кафедра педагогіки,
Міністерство освіти і науки України, м. Запоріжжя
Захист відбудеться “18” квітня 2002р. о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.01 в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розіслано “21 ” лютого 2002р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Ю.О.Приходько
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження визначається головною тенденцією в розвитку сучасного суспільства – ставленням до людини як найвищої цінності, що детермінує прогресивні процеси. Результатом демократичних перетворень, які відбуваються в процесі українського державотворення, є перенесення в освітніх системах акцентів з масових педагогічних явищ на самоцінність особистості, вивчення можливостей та умов індивідуального розвитку й самореалізації, що відбивається в положеннях Закону України “Про освіту”, концепції педагогічної освіти, цільової комплексної програми “Вчитель”, Доктрини ІІ з’їзду учителів. Метою особистісно орієнтованої гуманної освіти в умовах розвитку української державності є підтримка й розвиток людини, створення для неї умов опанування механізму саморозвитку та самореалізації на різних етапах, у різних сферах життєдіяльності. Тому проблема підготовки майбутнього вчителя, зокрема вчителя музики, до професійної самореалізації набуває особливого значення.
Необхідність розвитку мотиваційно-смислового ставлення до педагогічної діяльності як до місії, до власного музичного покликання як подвижницького, універсально-діяльнісного служіння розвитку духовності суспільства, формування відповідальності за власне професійне майбутнє та його наслідки зумовлюють актуальність вивчення шляхів підготовки майбутніх вчителів музики до професійної самореалізації в контексті професійної педагогічної діяльності.
Багатогранність і значущість самореалізації особистості в суспільному розвитку зумовили посилену увагу до вивчення зазначеного феномену філософів, соціологів, психологів, педагогів від древньогрецьких часів (Платон, Сократ, Аристотель) до сучасних дослідників у різних галузях науки, зокрема гуманітарної. Це цілком закономірний процес, оскільки самореалізація особистості як соціальне явище постійно змінюється під впливом нових об’єктивних і суб’єктивних чинників, набуває нових характеристик, якостей, функцій, розкриття яких є предметом наукових пошуків у філософському, психологічному та педагогічному аспектах (Л.Коган, І.Маноха, В.Матусевич, В.Муляр, М.Недашківська, Л.Сохань, В.Тихонович, О.Чаплигін, О.Шрамко, Е.Фромм, К.Абульханова-Славська, Л.Анциферова, Б.Ананьєв, О.Асмолов, Л.Божович, С.Бубнова, С.Гончаров, М.Магомед-Емінов, Д.Леонтьєв, П.М’ясоїд, А.Петровський, В.Петровський, С.Рубінштейн, Л.Мітіна, К.Чарнецькі).
У загальнопедагогічному аспекті феномен самореалізації вчителя використовується у висвітленні сутності професійно-педагогічної культури, педагогічної творчості, педагогічної майстерності, педагогічного покликання, педагогічної обдарованості, професійно-педагогічного потенціалу, професійного становлення, особистісного і професійного розвитку вчителя, культуротворчої особистісно орієнтованої освіти, розвитку професійної індивідуальності вчителя (А.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок