Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Виховний національний ідеал у шкільництві Закарпаття 20-30-х років ХХ століття (на матеріалах української педагогічної преси)

Виховний національний ідеал у шкільництві Закарпаття 20-30-х років ХХ століття (на матеріалах української педагогічної преси)

Назва:
Виховний національний ідеал у шкільництві Закарпаття 20-30-х років ХХ століття (на матеріалах української педагогічної преси)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,99 KB
Завантажень:
406
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Київський університет
імені Тараса Шевченка
На правах рукопису
УДК:371
Кухта Марія Іванівна
Виховний національний ідеал у шкільництві Закарпаття 20-30-х років ХХ століття
(на матеріалах української педагогічної преси)
13.00.01. – теорія та історія педагогіки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 1998
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Ужгородському державному інституті інформатики, економіки і права та Закарпатському інституті методики навчання і виховання, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, Міністерство освіти України
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ХИМИНЕЦЬ Василь Васильович, завідуючий кафедрою педагогіки, психології та методики викладання Закарпатського інституту методики навчання і виховання, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Майборода Василь Каленикович,
вчений секретар Української академії державного управління при Президентові України;
кандидат педагогічних наук, доцент
Росул Василь Васильович, начальник управління освіти Закарпатської облдержадміністрації
Провідна установа: Прикарпатський університет ім. В.С.Стефаника,
Міністерство освіти України, м.Івано-Франківськ
Захист відбудеться 22 жовтня 1998 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.16 у Київському університеті імені Тараса Шевченка (252601, м.Київ, вул.Володимирська, 60, ауд.317)
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського університету імені Тараса Шевченка (м.Київ, вул.Володимирська, 60)
Автореферат розісланий 22 вересня 1998 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Плахотнік О.В.
Загальна характеристика роботи
Актуальність і ступінь дослідженості теми. Суспiльно-полiтичнi та економiчнi процеси, що вiдбуваються в Українi, вимагають нового педагогiчного бачення проблем виховання учнiвської молодi. Важливим i невiдкладним на даному етапi постає завдання формування гармонiйно розвиненої, творчої особистостi на засадах нацiональної самобутностi: громадянина незалежної держави, гуманiста, носiя духовної культури нацiї. Реалiзацiя даного завдання неможлива без грунтовного i об’єктивного вивчення педагогiчного минулого українського народу, iсторичних коренiв педагогiчних явищ i процесiв. Джерелом збагачення теорiї i практики нацiональної системи освiти, визначення перспективних шляхiв її розвитку на сучасному етапi слугують дослiдження проб-лем нацiонального виховання пiдростаючого поколiння i виховного iдеалу.
У педагогiчнiй практицi України ще до першої свiтової вiйни було сформульовано концептуальнi засади нацiональної освiти і виховання. Вони розвинуті у працях таких вчених i громадських дiячiв, як Г.Ващенко, Г.Врецьона, А.Волошин, О.Духнович, С.Русова, С.Сiрополко, І.Стешенко, С.Тома-шiвський, К.Ушинський, I.Франко, I.Ющишин та iнші. У їх педагогічних дослідженнях пріоритетним є виховання підростаючих поколінь на засадах національної ідеї, вірності національним ідеалам. Однак, незважаючи на широкомасштабну хвилю українiзацiї пiсля 1918 року, проблема виховного нацiонального iдеалу на теренi материкової України на тривалi роки перестала бути актуальною. Виняток складають працi видатного українського педагога-гуманiста В.Сухомлин-ського.
Лише у постперебудовний час проблема виховного нацiо-нального iдеалу знову стала предметом дослiдження вiтчизняної педагогiчної науки. Питання, що стосуються iдеалу як мети виховання, розглядаються сучасними українськими вченими у рiзному контекстi: нацiонального та родинного виховання — О.Киричук, В.Кузь, В.Майборода, Ю.Руденко, З.Сергiйчук, В.Скуратiвський, М.Стельмахович, Б.Ступарик; цiлiсного виховання особистостi — С.Карпенчук, Л.Коваль, Т.Левченко; розвитку народної освiти та педагогiчної думки в Українi — А.Алексюк, В.Заслуженюк, М.Ярмаченко; змiсту навчально-виховного процесу — А.Бойко, О.Савченко, О.Мороз та iншi.
Очевидним є те, що внесок Закарпаття у розвиток названої проблеми на загальноукраїнському рiвнi досi належним чином не дослiджено.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Виховний національний ідеал у шкільництві Закарпаття 20-30-х років ХХ століття (на матеріалах української педагогічної преси)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок