Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Мінімаксне прогнозування розв

Мінімаксне прогнозування розв

Назва:
Мінімаксне прогнозування розв
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,76 KB
Завантажень:
333
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ЗАЙЦЕВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
УДК 517.977
Мінімаксне прогнозування розв'язків
початково-крайових задач спряження для параболічних
рівнянь в умовах невизначеності
01.05.04 – системний аналіз і теорія
оптимальних рішень
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ-2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка на кафедрі системного аналізу
та теорії прийняття рішень.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор
Сопронюк Федір Олексійович, завідувач кафедрою
математичних проблем управління і кібернетики Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича;
Кандидат фізико-математичних наук, доцент Матвієнко Володимир
Тихонович, доцент кафедри інформаційних систем Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Провідна установа: Інститут кібернетики НАН України,
відділ математичних методів дослідження операцій.
Захист відбудеться 24 травня 2001 р. о 14 годині на засідання
спеціалізованої вченої ради Д 26. 001.09 Київського національного
університет імені Тараса Шевченка
(0127 Київ, просп. Глушкова, 2. Корпус 6, факультет кібернетики).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:
01033 Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “23” квітня 2001 року
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради Шевченко В.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Iнтенсивний розвиток сучасних технологiй обумовив необхiднiсть розробки нових наукових напрямкiв системного аналізу та теорії оптимальних рішень. Серед них важливе мiсце займають проблеми оцiнювання в умовах невизначеностi для рiвнянь з частинними похiдними. Створення конструктивних алгоритмiв оцiнювання для таких рiвнянь вiдкриває можливiсть їх ефективного застосування при розробці систем підтримки та прийняття рішень в таких областях природознавства як теплофiзика, гiдродинамiка, електродинамiка, акустика, метеорологiя i т. п. Фунментальний внесок у розвиток теорiї оцiнiвання внесли такi вченi як А.Н. Колмогоров, Н. Вiнер, Р. Калман, Р.Б'юсi. Пiдхiд, який вони застосовували, грунтувався на припущеннях про статистичну природу невiдомих параметрiв i для лiнiйних рiвнянь та лiнiйних методiв оцiнювання вимагав точного знання перших та других моментiв випадкових збурень. В ситуацiї, коли цi моменти невiдомi, перспективним стає мiнiмаксний пiдхiд, який розвивався в роботах М.М.Куржанського, В.М.Кунцевича, М.Ф.Кириченка, О.Г.Наконечного, Б.М.Пшеничного, Ф.Л.Черноуська. Суттєвим проблемам теорiї мiнiмаксного оцiнювання присвяченi також працi Б.I.Ананьева, Г.М.Бакана, М.М.Личака, М.I.Гусева, I.Я.Каца, В.Г.Покотило, М.П.Моклячука та iн.
Але не дивлячись на значну кiлькiсть робiт з даної тематики, задачi мiнiмаксного оцiнювання параметрiв рiвнянь iз розривними коефiцiєнтами до цього часу не були вивченi. Актуальнiсть дослiдження таких питань полягає в тому, що крайовi задачi для рiвнянь з частинними похiдними з розривними коефiцiєнтами застосовуються при моделюваннi фiзичних процесiв в кусково-неоднорiдних областях.
Важливе мiсце в цій проблематиці займають задачi прогнозування нестацiонарних характеристик. Якщо параметри середовища вiдомi, то цi питання зводяться до проблеми розв'язку початково-краєвих задач для рiвнянь другого порядку з умовами спряження на границях роздiлу. При неточно заданних параметрах для дослiдження цих проблем потрiбнi допомiжнi данi (спостереження) про поведiнку процесiв на деякому iнтервалi часу. Прогнознi рiвняння повиннi враховувати спостереження та iнформацiю про частково невiдомi параметри i давати можливiсть знайти оптимальне значення характеристик процесу поза iнтервалом спостереження. Мiнiмаксний пiдхiд для вивчення таких питань застосовувався в роботах О.Г.Наконечного i Ю.К.Подлипенка та їх учнiв. При оцiнцi iнтенсивностей джерел, що створюють фiзичнi поля, виникають проблеми оцiнки функцiоналiв вiд правих частин рiвнянь з частинними похiдними за даними спостережень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Мінімаксне прогнозування розв

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок