Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Соціодинаміка свідомості у вимірах особистісного буття

Соціодинаміка свідомості у вимірах особистісного буття

Назва:
Соціодинаміка свідомості у вимірах особистісного буття
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,34 KB
Завантажень:
16
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
АПН України
Машталер Антоніна Анатоліївна
УДК: 101.1.:316
Соціодинаміка свідомості у вимірах
особистісного буття
спеціальність 09.00.03- соціальна філософія
і філософія історії
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету.
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор
Ільїн Володимир Васильович,
Київський національний торговельно-
економічний університет
Офіційні опоненти:
Доктор філософських наук, професор
Бичко Ада Корніївна,
Київський державний інститут
театрального мистецтва ім.І.К.Карпенко-
Карого, завідувачка кафедри суспільних наук.
Кандидат філософських наук, доцент
Павлов Валерій Лук’янович,
Київський національний університет
харчових технологій, кафедра філософії.
Провідна установа- Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Захист відбудеться “27” березня 2003 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.456.01 в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України за адресою:
01014, м. Київ, вул.. Бастіонна, 9.
З дисертацією можна ознайомиться у бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул.. Бастіонна, 9
Автореферат розіслано “14” лютого 2003 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філософських наук, доцент Л.С.Горбунова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Смислове поле сучасної парадигми філософського світосприйняття характеризується формуванням нових ціннісних відношень у розумінні структури способу буття людини. Це відбувається в силу зростаючого впливу тих надбань цивілізації, які зумовлюють духовну невпевненість, світоглядну невизначеність, однобічне затвердження позитивів індивідуального існування поза врахуванням його альтернативних можливостей. Подолання наративного відношення до дійсності, внутрішнє звільнення від аморфних смисложиттєвих орієнтирів актуалізує проблему соціально-культурних самовизначень особистості. Її вирішення взаємопов’язане з виявленням іманентного змісту тих онтологічних засад свідомості, котрі складають основу пізнання розмаїття духовних реалій. Дослідження сутнісної кореляції світоглядно-персоналістичних орієнтацій індивидів з колізіями суспільного розвитку вимагає подолання тенденційності і спрощеності мономірного підходу до свідомості як “відображеного” буття.
Актуальність поставленої проблеми обумовлена змінами в поглядах людей на систему усталених аксіологічних орієнтирів, які виступають одним із головних факторів процесів функціонування соціальної системи і окремого індивіда. Феномен “етнічного ренесансу” в свою чергу активізував питання про нове осмислення співвідношення цінностей національної культури із загальнолюдськими. Без їх гармонізації немає сенсу говорити про можливості досягнення суспільно-політичної солідарності, толерантності, гуманізму в сучасних процесах глобалізації, а тим більше – про життя людини як найвищу цінність. В силу цього особливо важливим є вивчення глибинної сутності національної свідомості – необхідного компоненту інтелектуального самовизначення особистості. Зіткнення, антитеза, боротьба власного модусу духовності, свого Ego кожної окремої свідомості зіштовхується з загрозою антигуманізму, націоналізму, тероризму.
Сформоване “Я” в свідомості реалізується в можливості людини стати суб’єктом діяльності, що означає в першу чергу свободу вибору в орієнтаціях на об’єктивний зміст явищ і процесів, звільнення від впливу зовнішніх детермінацій. Це засвідчує смислову полізмістовність феномену свідомості як перманентно нової і своєрідної характеристики буття. Тому особливого значення набуває екзистенційно-персоналістський, антропологічний аналіз процесу смислоутворення духовно-усвідомлених цілепокладань в соціокультурній динаміці окремого етносу, нації, держави та особистості. Даний підхід вимагає вивчення низки питань: співвідношення свідомості та самосвідомості, проблеми суб’єктивного, роль феномену “Я” у духовному визначенні смисложиттєвих цінностей буття, взаємопов’язаність ідеалу, цілепокладання та свободи як артефактів світоглядних орієнтацій, тотожність та відмінність менталітету і свідомості, співвідношення національної ідеї та національної свідомості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Соціодинаміка свідомості у вимірах особистісного буття

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок