Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ ПЕЧІНКИ ТА СПОСОБИ ЙОГО РЕГУЛЯЦІЇ (експериментально-клінічне дослідження)

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ ПЕЧІНКИ ТА СПОСОБИ ЙОГО РЕГУЛЯЦІЇ (експериментально-клінічне дослідження)

Назва:
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ ПЕЧІНКИ ТА СПОСОБИ ЙОГО РЕГУЛЯЦІЇ (експериментально-клінічне дослідження)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,80 KB
Завантажень:
273
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
ГАЙДУК
Адріана Борисівна
УДК 612.352:577.13[-08]
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ ПЕЧІНКИ
ТА СПОСОБИ ЙОГО РЕГУЛЯЦІЇ
(експериментально-клінічне дослідження)
14.03.03 Нормальна фізіологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Львів - 2002


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Львівському державному медичному університеті
ім.Данила Галицького МОЗ України
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор
Вдовиченко Валерій Іванович,
Львівський державний медичний університет
імені Данила Галицького МОЗ України,
завідувач кафедри терапії №1
факультету післядипломної освіти
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
Шевчук Віктор Григорович,
Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця МОЗ України,
завідувач кафедри нормальної фізіології
доктор медичних наук, професор
Ємельяненко Ірина Всеволодівна
Івано-Франківська державна
медична академія,
завідувач кафедри нормальної фізіології
Провідна установа Інститут геронтології АМН України, м.Київ
Захист відбудеться 18 грудня 2002 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.600.01 у у Львівському державному медичному університеті ім.Данила Галицького МОЗ України (79010, м.Львів, вул.Пекарська 69).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівського державного медичного університету ім.Данила Галицького (79000, м.Львів, вул.Січових стрільців 6).
Автореферат розісланий “15” листопада 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Я.М.Федорів


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Дисертаційна робота присвячена експериментальному вивченню функ-ціональних резервів організму, зокрема функціонального резерву печінки (ФРП), методам його оцінки, застосуванню цих методів для про-гнозування і визначення стану адаптації організму в умовах екс-перименту та клініки, а також розробці підходів до захисту і корекції ФРП в умовах несприятливих впливів середовища та розвитку хвороби.
Актуальність теми. В основі визначення станів здоров'я та хво-роби лежать уявлення про адаптацію як про загальну універсальну властивість живих систем змінювати свої функціональні і структурні еле-менти відповідно до умов довкілля. Відповідно, хвороба може розгля-датися як якісно нова стадія адаптації, втрата організмом присто-су-вальної здатності до оточуючого середовища, результат недостатності адаптаційних механізмів, їх виснаження і зриву (Баевский Р.М., Берсенева А.П. 1997). Функціональні резерви організму (ФРО) визначають діапазон можливостей адаптації, і, відповідно, детермінують розвиток хвороби. Оцінка ФРО лежить в основі ряду різноманітних систем оцінки важкості захворювання, таких як APACHE (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) і дещо спрощена система SAPS (Simplified Acute Physiology Score) (Suistomaa M., 2002). Cпецифічні показники, що застосовуються у цих системах, визначаються тими функціями та станами організму, які мають безпосереднє відношення до загальних функціональних резервів пацієнта, і, таким чином, дозволяють об’єктивно оцінити ці резерви.
Сучасні методи масової донозологічної діагностики дозволяють ви-значити ступінь адаптації організму до умов довкілля і виявити тенденції зниження, напруження чи недостатності пристосувально-захисних мож-ливостей організму. Такі дослідження вимагають нових підходів у кар-діології (Казначеев В.П. та ін., 1998), онкології (Ryusuke H., 2001), педіатрії (Herrinton L.Husson G., 2001), і базуються на вивченні ролі порушень адаптаційних механізмів у розвитку преморбідних станів та хро-нічних захворювань.
У даній роботі зроблено спробу подібного підходу в гепатології. В умо-вах реального зовнішнього середовища печінка, яка є основним ор-ганом детоксикації, несе підвищене навантаження, тому очевидна акту-аль-ність детального вивчення її функціонального резервy та мож-ливостей його захисту в умовах підвищеної токсичності. Зрозуміло, що слід очікувати кореляційного зв’язку між проявами ендогенної інтоксикації (ЕІ) та процесами адаптації (Williams G.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ ПЕЧІНКИ ТА СПОСОБИ ЙОГО РЕГУЛЯЦІЇ (експериментально-клінічне дослідження)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок