Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: самотність людини як проблема сучасної європейської філософії

Загрузка...

самотність людини як проблема сучасної європейської філософії / сторінка 2

Назва:
самотність людини як проблема сучасної європейської філософії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,51 KB
Завантажень:
427
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Зовнішня (соціальна) самотність є негативним явищем, що продукує в людині страх, невпевненість, недовіру та агресію до світу і призводить до деформації людської особистості та руйнації її внутрішніх зв’язків зі світом. На противагу ж зовнішній самотності, внутрішня (екзистенційна) самотність сприяє розкриттю самоідентичності та цілісності духовного світу людини.
Феномен самотності виявляє суперечливий характер буття сучасної людини. Його аналіз як екзистенціалу на теоретичному рівні дозволить позначити для індивіда шляхи виходу з духовної антропологічної кризи через віднайдення внутрішньої опори для ствердження власної самоідентичності.
Позаяк сучасний стан розробленості проблеми самотності виявляє те, що цей феномен аналізують здебільшого або в психологічному, або соціологічному аспектах, тому важливо дослідити цей феномен в сучасній європейській філософії та українській духовно-культурній традиції.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи є складовою частиною наукових досліджень кафедри теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та пов’язана з держбюджетною темою кафедри, над якою працює колектив з 1999 р. – „Українська духовна культура: особливості становлення та розвитку” (ЗФ-41ЗБ).
Мета і завдання дисертаційної роботи. Метою дисертаційного дослідження є: проаналізувати сучасні підходи у філософії до феномену самотності та його місце в людській екзистенції.
Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання:
§ з’ясувати умови та фактори, що ведуть у бутті сучасної людини до втрати ідентичності, а відтак, стають передумовою самотності;
§ розкрити зміст самотності як тотального феномену людського існування в основних його формах (усамітнення, самота, самотина, одинокість, відлюдькуватість) і вираження цих форм у практиці українського мовлення;
§ з’ясувати на основі праць західних філософів ХІХ–ХХ століть джерело, основу тотальності феномену самотності в бутті людини, який постає як соціальна, екзистенційна, культурна, релігійна, комунікативна, метафізична, еротична, епістемологічна, моральна (етична), інтраперсональна самотність, а також вказати на можливі шляхи виходу зі стану самотності;
§ дослідити особливості осмислення феномену самотності представниками української духовно-культурної традиції.
Об’єктом дослідження є феномен самотності у бутті сучасної людини. Предмет дисертаційної роботи – діалектика феномену самотності в людській екзистенції та його виміри.
Для реалізації поставлених завдань та досягнення мети дисертаційного дослідження використано низку як філософських, так і загальнонаукових методів: історико-компаративний (для виявлення відмінностей у підходах до проявів феномену самотності у бутті людини в творчості низки філософів ХІХ–ХХ ст.); принцип системності (дозволяє, незважаючи на різні прояви та виміри феномену самотності, розглядати його як цілісне соціокультурне явище); діалектичний метод дозволив з’ясувати джерело тотальності феномену самотності через діалектику „особа-суспільство”, „Я-інший”, „Я-Ти”, „Я-дійсне–Я-ідеальне” тощо; герменевтичний метод (для аналізу твору філософа чи митця, який виражає життєбачення народу, нації); міждисциплінарний підхід, який дозволяє враховувати дослідження феномену самотності в психологічному, соціологічному, антропологічному, етичному аспектах; загальнонаукові методи (аналіз та синтез, абстрагування, індукція та дедукція, метод узагальнення тощо) як необхідний інструмент розкриття кожної теоретичної проблеми.
Наукова новизна дисертаційного дослідження зумовлена метою та завданнями, що постали в процесі роботи над темою. До висновків, які мають наукову цінність та характеризують її новизну, належать такі:
§ встановлено, що феномен самотності є опосередковуючою ланкою у дуальності межових екзистенціалів „життя-смерть”;
§ доведено, що іманентно властива людській екзистенції суперечність, яка виражена діалектикою „особа-суспільство”, „Я-інший”, „Я-Ти”, „Я-дійсне–Я-ідеальне”, „людина-світ” тощо, по-перше, є універсальним джерелом самотності; по-друге, вказує на тотальність цього феномену;
§ виокремлено та досліджено сутнісні виміри екзистенціалу самотності: соціальний, екзистенційний, культурний, релігійний, комунікативний, метафізичний, епістемологічний, моральний, інтраперсональний, еротичний;
§ проаналізовано змістовий вираз форм самотності у наративних практиках української духовної культури, що дозволило пов’язати прояви самотності з їхніми такими поняттєвими відповідниками: самота, усамітнення, відлюдькуватість, одинокість;
§ з’ясовано, що екзистенціал самотності в українській духовно-культурній традиції переважно виражений у морально-етичній, релігійно-етичній та художньо-естетичній інтерпретації смислів існування людини;
§ обґрунтовано, що в українській духовній культурі в екзистенційному вимірі самотність спрямована на переборення комплексу національної меншовартості (з огляду на історично тривалий бездержавний статус нації) та ствердження національної самоідентичності.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: самотність людини як проблема сучасної європейської філософії

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок