Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Назва:
ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,77 KB
Завантажень:
377
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ
ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

МАЛЮТІН Олександр Костянтинович
УДК 336.767
ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Сумському національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України, м. Суми
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Науменкова Світлана Валентинівна,
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки
України, професор кафедри фінансів,
грошового обігу та кредиту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент
Кузнєцова Анжела Ярославівна,
Університет банківської справи
Національного банку України, м. Київ, проректор з наукової та організаційної роботи;

кандидат економічних наук
Терещенко Ганна Миколаївна,
Науково-дослідний фінансовий інститут
при Міністерстві фінансів України, м. Київ,
завідуюча відділу фінансових ринків та послуг.
 
Захист дисертації відбудеться 04.12.2007_ р о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.853.01 у Науково-дослідному фінансовому інституті при Міністерстві фінансів України за адресою: 01103, Київ, бульв. Дружби народiв, 28.
З дисертацією можна ознайомитись у біблі-отеці Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України за адресою: 01103, Київ, бульв. Дружби народiв, 28.
Автореферат розісланий 02.11.2007 __ р
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради |
В.П. Кудряшов


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Поглиблення ринкового реформування економіки на сучасному етапі знайшло своє відображення в активізації портфельного інвестування, як ключового елементу сучасної ринкової інфраструктури. Портфельне інвестування сприяє акумулюванню капіталу у виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, виступає дієвим інструментом процесів приватизації в країнах з трансформаційною економікою. Дослідження проблематики розвитку портфельного інвестування викликає інтерес з точки зору забезпечення стабілізації фінансової сфери економіки в цілому. Значимість і доцільність цієї розробки не викликає заперечень – в останні роки в Україні прийнята низка відповідних законодавчо-нормативних актів, розгортається діяльність відповідних фінансових інститутів, які, здійснюючи портфельні інвестиції на фондовому ринку і виступаючи посередником між покупцями і продавцями цінних паперів, виконують важливу роль у розвитку вторинного ринку.
Актуальність дисертаційного дослідження визначається необхідністю вирішення задачі забезпечення ефективного портфельного інвестування, орієнтованого на диверсифікацію активів, що дозволяє зменшувати кон'юнктурні ризики, пов'язані з нерівномірністю розвитку окремих підприємств, галузей, регіонів та країн і вигідно відрізняє портфельні інвестиції від індивідуального інвестування в цінні папери.
Проблеми удосконалення портфельної теорії, формування і управління інвестиційним портфелем постійно знаходяться в полі зору наукової спільноти як за кордоном, так і вітчизняних вчених. Серед зарубіжних науковців слід виділити таких, як Дж.К. Ерроу, Г.М. Марковіц, В.Ф. Шарп, Дж. Тобін, Ф. Блек, М. Шоулс, Р. Мертон, Л. Башельє, Ф. Кнайт, З. Тейлор, П.А. Самуельсон, Х. Харст, Д. Кох, Р. Росс, М. Рубінштейн та інші.
Суттєві надбання в дослідженні цих проблем мають такі вітчизняні вчені, як І.А. Бланк, В.С. Загорський, О.Д. Заруба, Т.С. Клебанова, А.Я. Кузнєцова, Б.Л. Луців, В.В. Міхальський, О.М. Мозговий, С.В. Науменкова, Л.О. Примостка, Г.Ф. Смалюк, С.Т. Шклярук та ін.
Проте, відзначаючи безсумнівну цінність та значимість проведених наукових досліджень в даний час зростає проблема у більш системній та комплексній розробці даної проблематики. Не повною мірою розроблено та обґрунтовано механізм організації ефективного портфельного інвестування суб’єктами фінансового ринку України, потребують подальшого вдосконалення концептуальні підходи до управління портфельними інвестиціями, недостатньо дослідженими залишаються питання управління та хеджування портфельних ризиків, що робить поставлену проблему актуальною, а її розробку науково-теоретично та практично цінною.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок