Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Прикметники зi значенням узагальненої позитивної оцiнки як фрагмент мовної картини світу (на матеріалі російської, української та англійської мов)

Прикметники зi значенням узагальненої позитивної оцiнки як фрагмент мовної картини світу (на матеріалі російської, української та англійської мов)

Назва:
Прикметники зi значенням узагальненої позитивної оцiнки як фрагмент мовної картини світу (на матеріалі російської, української та англійської мов)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,48 KB
Завантажень:
149
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Київський нацiональний лiнгвiстичний унiверситет
Кислицина Наталiя Миколаївна
УДК 811.161.1:811.161.2:811.111
Прикметники
зi значенням узагальненої позитивної оцiнки
як фрагмент мовної картини світу
(на матеріалі російської, української та англійської мов)
Спецiальнiсть 10.02.17 – порiвняльно-iсторичне i
типологiчне мовознавство
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата фiлологiчних наук
Київ – 2002
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана на кафедрi української мови Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, Мiнiстерство освiти i науки України.
Науковий керiвник доктор фiлологiчних наук, професор
Соколовська Жанна Павлiвна,
Таврійський національний університет
iм. В.І. Вернадського,
кафедра української мови, професор
Офiцiйнi опоненти: доктор фiлологiчних наук, професор
Манакiн Володимир Миколайович,
Кiровоградський державний педагогiчний
університет iменi Володимира Винниченка
кафедра загального та росiйського мовознавства,
завiдувач кафедри, проректор з наукової роботи
кандидат фiлологiчних наук, доцент
Бистров Якiв Володимирович,
Прикарпатський університет iменi Василя Стефаника,
кафедра англiйської фiлологiї, доцент
Провiдна установа Iнститут мовознавства iм. О.О. Потебнi НАН України,
вiддiл загальнославiстичної проблематики та
схiднослов'янських мов, м. Київ
Захист вiдбудеться “14” червня 2002 р. о 10 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 26.054.02 Київського національного лiнгвiстичного унiверситету (03680, МСП, Київ–150, вул. Червоноармiйська, 73)
З дисертацiєю можна ознайомитись у науковiй бiблiотецi Київського національного лiнгвiстичного унiверситету
Автореферат розiсланий “13” травня 2002 року
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради А.А. Калита
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Застосування міждисциплінарного підходу в сучасних порівняльних дослідженнях із лексичної семантики надає особливої цінності результатам конкретних наукових розвідок. Урахування системності мови дозволяє проводити вивчення кожного семантичного об'єднання слів як невід'ємної частини загальної системи мови, що допускає можливість моделювання семантичних відношень у лексиці. Контрастивне дослiдження лексико-семантичних об'єднань слів різних мов сприяє виявленню таких властивостей лексичної семантики, які відображають специфіку світобачення лінгвосоціумів.
У цьому плані на особливу увагу заслуговує вивчення оцінки як мовної категорії. В сучасних дослідженнях семантики оцінки спостерігається зміщення інтересу від вивчення оцінних значень одиниць однієї мови (С.С. Грiгорян, С.В. Сiмакова, М.С. Ретунська) до зіставлення даного явища в різних мовах (О.М. Вольф, В.М. Телія, Н.Д.Арутюнова, О.Л.Безсонова, Т.А. Космеда). Такий підхід передбачає реконструкцію фрагментів мовної картини свiту (МКС), виявлення спільного й відмінного в семантиці лексичних одиниць, що мають оцінне значення.
Реферована дисертація присвячена зіставленню якісних прикметників, що виражають узагальнену позитивну оцінку (хороший, добрий, good), у російській, українській та англійській мовах. Під узагальненою позитивною оцінкою загальнооцінних прикметників (О.М.Вольф, Н.Д.Арутюнова) в роботі розуміється холістична оцінка, що характеризується комплексністю змісту. Для загальнооцінних прикметників (ЗП) основною є не ознакова, дескриптивна семантика, характерна для частковооцінних прикметників, що виражають конкретну оцінку (старанний, охайний), а саме оцінна, що дозволяє висловити відношення суб'єкта до об'єкта і є властивою для об'єкта на основі сукупності його ознак і якостей.
Дослiдження оцiнних значень ЗП базується на положеннi про семантичну структуру слова Ж.П. Соколовської, згiдно з яким основною граничною одиницею лексико-семантичного ярусу є семема – окреме значення слова чи лексико-семантичний варiант. Семема, у свою чергу, має складну структуру, одним iз компонентiв якої є смисл. Пiд смислом у проведеному дослiдженнi розумiється предметно-логiчна частина семеми. Для позначення компонентiв смислу застосовується термiн “сема”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Прикметники зi значенням узагальненої позитивної оцiнки як фрагмент мовної картини світу (на матеріалі російської, української та англійської мов)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок