Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕлектрохІмІчНИЙ сенсор ОЗОНУ для МОНІТОРИНГУ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА

ЕлектрохІмІчНИЙ сенсор ОЗОНУ для МОНІТОРИНГУ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА

Назва:
ЕлектрохІмІчНИЙ сенсор ОЗОНУ для МОНІТОРИНГУ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,36 KB
Завантажень:
246
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НацІОНАЛЬНИЙ технІЧНИЙ унІВЕРСИТЕТ УкраЇНИ
“ КиЇвський полІтехнІЧНий Інститут ”

Букет олександр іванович
УДК 541.135:543.257
ЕлектрохІмІчНИЙ сенсор ОЗОНУ
для МОНІТОРИНГУ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА
Спеціальність 05.17.03 – технічна електрохімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ – 2002


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України на кафедрі технології електрохімічних виробництв, м. Київ
Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки України,
доктор технічних наук, професор
Чвірук Володимир Петрович
Національний технічний університет України “КПІ”,
завідувач кафедри технології електрохімічних виробництв
Офіційні опоненти: член-кореспондент НАН України, доктор технічних
наук, професор
Зарубицький Олег Григорович
Інститут загальної та неорганічної хімії
НАН України ім. В.І. Вернадського,
завідувач відділом
доктор хімічних наук, професор
Барсуков В’ячеслав Зіновійович
Київський державний університет технологій і дизайну,
завідувач кафедри електрохімічної енергетики і хімії
Провідна установа: Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”, м. Харків
кафедра технічної електрохімії
Захист дисертації відбудеться " 8 " жовтня 2002 р. о 1600 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 при Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" за адресою: 03056, Київ-56, пр. Перемоги, 37, корпус № 4, велика хімічна аудиторія.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного університету України "КПІ".
Автореферат розіслано “ 6 “ вересня 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат технічних наук, доцент Мотронюк Т.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вирішення низки технологічних, медико-біологічних та наукових проблем пов’язане з застосуванням озону – сильного окислювача з вираженою бактерицидною дією, здатного розкладати до інертних речовин токсичні, канцерогенні та інші забруднювачі природного і техногенного походження. Проте застосування сучасних озонових технологій потребує моніторингу повітряного середовища, оскільки озон є токсичним газом, гранично допустима концентрація (ГДК) якого в робочій зоні складає 0.05, а середньодобова ГДК населених місць – 0.015 ppm. Небезпека забруднення повітря озоном також виникає при експлуатації високовольтної апаратури, джерел іонізуючого випромінювання, а також в електрохімічних виробництвах сильних окислювачів. Серйозним джерелом забруднення повітря населених місць є утворення озону внаслідок фотохімічної взаємодії діоксиду нітрогену з вуглеводневими домішками автомобільних вихлопів під впливом сонячної радіації.
Ефективність заходів з захисту повітря від забруднення озоном визначається надійністю та доступністю засобів визначення його вмісту в газовому середовищі. Світовий парк технічних засобів моніторингу повітряного середовища, у тому числі по озону, здебільшого базується на електрохімічних сенсорах амперометричного типу, яким властиві висока надійність, простота обслуговування, низьке енергоспоживання і доступність. Однак відомі електрохімічні сенсори озону непридатні для моніторингу повітряного середовища, оскільки їх фоновий струм при коливаннях температури і вологості перевищує струмові сигнали при вмісті озону в повітрі на рівні ГДК. Отже, створення електрохімічних сенсорів озону для моніторингу повітряного середовища є актуальною задачею.
Труднощі розробки електрохімічних сенсорів для визначення у повітрі озону на рівні ГДК насамперед обумовлені проблемою створення окислювально-відновних систем, на електродах яких фонові струми окислення води та відновлення кисню в умовах реальних флуктуацій температури і вологості повітряного середовища мають бути нижчими за струмові сигнали відновлення озону. Це висуває проблему створення електрохімічних сенсорів озону у розряд складних науково-технічних задач.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЕлектрохІмІчНИЙ сенсор ОЗОНУ для МОНІТОРИНГУ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок