Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Основи теорії автоматичної корекції СИСТЕМАТИЧНИХ похибок вимірювання фізичних величин при нестАбільній та нелінійній функції перетворення датчика

Основи теорії автоматичної корекції СИСТЕМАТИЧНИХ похибок вимірювання фізичних величин при нестАбільній та нелінійній функції перетворення датчика

Назва:
Основи теорії автоматичної корекції СИСТЕМАТИЧНИХ похибок вимірювання фізичних величин при нестАбільній та нелінійній функції перетворення датчика
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,77 KB
Завантажень:
354
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
Кондратов Владислав Тимофійович
УДК 621.317.088.8
Основи теорії автоматичної корекції СИСТЕМАТИЧНИХ
похибок вимірювання фізичних величин при
нестАбільній та нелінійній функції перетворення датчика
05.11.15 - метрологія та метрологічне забезпечення
05.11.01 - прилади та методи вимірювання механічних величин
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
 
Київ - 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України.
Науковий консультант заслужений діяч науки і техніки України,
доктор технічних наук, професор
Скрипник Юрій Олексійович,
Київський державний університет технологій та дизайну,
Міністерства освіти і науки України,
професор кафедри автоматизації та комп’ютерних систем
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Клейман Олександр Самуілович,
ДНВО “Метрологія” Держстандарту України,
завідувач лабораторією еталонів часу та частоти
доктор технічних наук, професор Поджаренко Володимир Олександрович,
Вінницький державний технічний університет Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедрою метрології та промислової політики
доктор технічних наук, професор Себко Вадим Пантелійович,
Харківський державний політехнічний університет Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедрою приладів і методів неруйнівного контролю
Провідна установа
Харківський технічний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України, кафедра метрології і вимірювальної техніки, м.Харків
 
Захист відбудеться 05.06.2001 р., о 15 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д26.002.07 Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” за адресою:
03056, Київ- 56, пр. Перемоги, 37.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НТТУ“КПІ” за адресою: 03056,Київ-56, пр. Перемоги 37.
Автореферат розісланий 04.05.2001 р.
В.о. ученого секретаря
спеціалізованої вченої ради Рижков Л.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. У сучасному промисловому виробництві важливе значення мають технологічні вимірювання та їх метрологічне за-безпечення. На долю контрольно-вимірювальних операцій у народному господарстві припадає близько 25% суспільно корисного часу, а в прила-добудуванні й точному машинобудуванні ця частка зростає до 40%. Від точності вимірювань, виконаних у процесі розробки, виробництва та іспиту промислової продукції значною мірою залежать техніко-еконо-мічні показники та якість промислової продукції. Підвищення точності циф-рових вимірювальних приладів (ЦВП) є одним з метрологічних резервів у загальній роботі, яка направлена на підвищення якості продукції.
Для розв'язання ряду науково-технічних задач актуальною стала проб-лема забезпечення такої точності вимірювань, яку можна було б порівняти тільки з точністю еталонних мір. Особливе значення набувають розробки нових підходів до вирішення проблем високоточних вимірювань величин несхожої фізичної природи, теоретичне обгрунтування нових методів вимі-рювання з автоматичною корекцією похибок та їх практична реалізація. У 70-80-х роках були запропоновані та розвинуті нові методи підви-щення точності засобів вимірювання та нові методи підвищення точності ре-зультатів вимірювання фізичних величин (ФВ): методи зразкових мір, методи зворотного перетворення, структурно-алгоритмічні методи, тестові методи тощо. Відомі вітчизняні школи Ф.Б.Гриневича, П.П.Орнатського, О.С.Клей-мана, Ю.О. Скрипника, С.М.Маєвського, С.Г.Таранова, Ю.М.Туза, В.Д.Ци-делка, Ю.Ф.Павленка та інших вчених, які розв'язують задачі корекції похи-бок електричних та неелектричних величин і роблять вагомий внесок в їх роз-виток. Необхідно також зазначити важливу роль у розвитку теорії корекції по-хибок вчених країн СНД: Т.М.Алієва, Е.М.Бромберга, Л.І.Волгіна, Е.І.Гітіса, М.О.Земельмана, К.Л. Куліковського, П.В.Новицького та їх учнів.
У теорії та практиці вимірювань до цього часу достатньо повно розроб-лені та опановані методи корекції похибок вимірювання електричних величин за допомогою датчиків з лінійною функцією перетворення (ФП).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Реферат на тему: Основи теорії автоматичної корекції СИСТЕМАТИЧНИХ похибок вимірювання фізичних величин при нестАбільній та нелінійній функції перетворення датчика

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок