Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Еколого-економічні основи формування інституту обмежень та обтяжень при використанні земель

Еколого-економічні основи формування інституту обмежень та обтяжень при використанні земель

Назва:
Еколого-економічні основи формування інституту обмежень та обтяжень при використанні земель
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,42 KB
Завантажень:
297
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ДОРОШ ЙОСИП МИРОСЛАВОВИЧ
УДК 332.33:332.5;502.33
Еколого-економічні основи формування
інституту обмежень та обтяжень при
використанні земель
Спеціальність 08. 00. 06 - Економіка природокористування
і охорони навколишнього середовища
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2007


Дисертація є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України.
Науковий керівник: доктор економічних наук,
професор, член-кореспондент УААН
Третяк Антон Миколайович
Академік–секретар відділення аграрної економіки і
земельних відносин Української академії аграрних
наук, завідувач кафедри землевпорядного
проектування НАУ
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор
Ступень Михайло Григорович, Львівський державний аграрний університет,
завідувач кафедри земельного кадастру;
кандидат економічних наук, доцент
Леонець Володимир Олександрович, Комунальне підприємство “Київський
інститут земельних відносин”, завідувач відділу проблем землекористування.
Захист відбудеться “28” листопада 2007 р. о 14 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.
Автореферат розісланий “2” листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук, професор Коваль Я.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Україна знаходиться в процесі становлення ринкової економіки, однією із складових якої є трансформація земельних відносин. З часу проведення земельної реформи (1991 р.) в Україні практично сформовано новий земельний лад. Зокрема, ліквідовано державну монополію на землю, здійснено перехід до різних форм власності на неї, запроваджено платне землекористування, закладено об’єктивні умови для економічного обороту земельних ділянок.
Разом з тим, на думку багатьох вчених і практиків, впровадження і реалізація правового і економічного регулювання відносин між власником землі і власником мереж нафто-, газо-, енергопостачання та інших інженерних мереж в Україні викликає досить багато проблем. Країна все ще знаходиться на етапі перехідного періоду від державної власності на землю до приватної, є ще досить багато проблем щодо реалізації правової системи і, зокрема, регулювання земельних відносин, що пов’язані з обмеженнями та обтяженнями у використанні земель.
Теоретико-методологічні, методичні та прикладні еколого-економічні проблеми організації використання та охорони земель досліджено як вітчизняними так зарубіжними вченими. Певний внесок у її вирішення внесли І.К. Бистряков, П.П. Борщевський, С.М. Волков, В.Г. В’юн, В.В. Горлачук, Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, В.М. Трегобчук, М.А. Хвесик та ін. Питання щодо реформування земельних відносин та формування інституту обмежень при використанні земель в останні роки, також висвітлено у працях таких провідних вчених як Д.І. Бабміндри, Д.С. Добряка, М.І. Лавейкіна, Л.Я. Новаковського, О.Я. Сохнича, А.М. Третяка, С.О. Осипчука, А.Г. Мартина, А.Д. Юрченка, В.П. Янчука та інших.
Разом з тим багато аспектів досліджуваної проблеми, особливо економічної оцінки недоодержаних доходів від землекористування, обтяженого обмеженнями, землевпорядного обґрунтування формування обмежень, залишаються невирішеними як в методичному, так і практичному відношенні. Ряд з них є дискусійними і потребують більш фундаментальних наукових досліджень та обґрунтувань. Все це і зумовило вибір теми роботи та визначення її основних завдань.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових досліджень кафедри землевпорядного проектування Національного аграрного університету в рамках науково-технічної програми “Розробка наукових основ економіки землекористування та землевпорядкування” (номер державної реєстрації 0104U003801), в межах якої автором проаналізовано сучасний стан та удосконалено класифікацію обмежень при використанні земель і методичні підходи щодо оцінки недоодержаних доходів при використанні земель приватної власності обтяжених у використанні; науково-дослідної роботи “Розробка методів еколого-ландшафтного землевпорядкування сільськогосподарських підприємств” (номер державної реєстрації 0103U008807), особистим внеском є проектування обмежень у використанні земель.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Еколого-економічні основи формування інституту обмежень та обтяжень при використанні земель

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок