Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН)

УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН)

Назва:
УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,56 KB
Завантажень:
403
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Ястребова Валентина Яківна
УДК 37.026:37.015
УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН)
13.00.01– теорія та історія педагогіки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ
1998
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Запорізькому державному університеті.
Науковий керівник: ПРИХОДЬКО Микола Ілліч, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління і соціальної педаго-гіки Запорізь-кого державного університету.
Офіційні опоненти: ЗЯЗЮН Іван Андрійович, доктор філософських наук, професор, академік АПН України, директор Інституту педаго-гіки і психології професійної освіти АПН України;
ОСТРОВЕРХОВА Надія Михайлівна, канди-дат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України.
Провідна організація – Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського, кафедра педагогіки, м. Одеса.
Захист відбудеться “11” грудня 1998 року на засіданні спеці-а-лізованої вченої ради К .452.03 в Інституті педагогіки АПН України за адресою: 252014, м. Київ, вул. Бастіонна, 
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту педаго-гіки АПН України (252014, м.Київ, вул. Бастіонна, 9).
Автореферат розісланий “10” листопада 1998 року
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради професор М.П.Легкий
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Об’єктивна необхідність розробки проблеми управління пізнавальною діяльністю старшокласників у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу зумовлена стратегічною метою розвитку системи освіти в Україні, яка визначена державною національною програмою “Освіта (Україна ХХІ століття)”, потребою постійного духовного самовдосконалення особистості в умовах демократичного та гуманного суспільства, зорієнтованого на високі загальнолюдські цінності. Важливість наукової розробки цієї проблеми визначається також відсутністю наукових досліджень, самостійним предметом яких є проблема управління пізнавальною діяльністю учнів старших класів загальноосвітніх шкіл у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу, а також потребами педагогічної практики, у якій не знаходять реалізації як загальна теорія управління, так і загальна теорія пізнавальної діяльності та пізнавальних процесів, що позначається на продуктивності діяльності як учнів, так і вчителів. Суть проблеми запропонованого дослідження полягає у теоретичному обгрунтуванні та практичній апробації принципів, способів, прийомів управління пізнавальною діяльністю старшокласників у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу на концептуальних засадах системно-суб’єктного, діяльнісного та аксіологічного підходів, визначенні системної сукупності умов, які забезпечать розвиток духовної сфери особистості у гуманітарно-освітньому процесі.
Управління пізнавальною діяльністю учнів є однією з найскладніших проблем педагогіки та педагогічної психології. Цій проблемі присвячені як теоретичні, так і практичні дослідження провідних вчених та практиків: Ю.К.Бабанського, Л.І.Божович, В.В.Давидова, І.А.Зязюна, Г.С.Костюка, В.І.Лозової, С.Л.Рубінштейна, Н.Ф.Тализіної, Г.І.Щукіної та ін. Водночас із загальними дослідженнями пізнавальної діяльності велика увага приділяється дидактичному забезпеченню управління процесом навчання (В.І.Бондар), гуманітаризації навчально-виховного процесу (С.У.Гончаренко), мотивації навчання (М.І.Алексєєва), активізації пізнавальної діяльності (В.Ф.Паламарчук, П.І.Підкасистий, І.Т.Федоренко), особистісно-орієнтованому навчанню (І.С.Якиманська). Організація навчально-виховного процесу на засадах системно-суб’єктного підходу, структура та компоненти пізнавальної діяльності, форми організації пізнавальної діяльності стали об’єктом дослідженнь Є.П.Білозерцева, О.В.Киричука, Б.С.Кобзаря, В.І.Лугового, Є.І.Машбиця, Н.Г.Ничкало та ін. Тенденція до розгляду управління пізнавальною діяльністю учнів як виконання та удосконалення функцій суб’єктів педагогічного процесу має місце у працях В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок