Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗОННА СТРУКТУРА ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШАРУВАТИХ МОНОКРИСТАЛІВ БРОМИДУ ІНДІЮ

ЗОННА СТРУКТУРА ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШАРУВАТИХ МОНОКРИСТАЛІВ БРОМИДУ ІНДІЮ

Назва:
ЗОННА СТРУКТУРА ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШАРУВАТИХ МОНОКРИСТАЛІВ БРОМИДУ ІНДІЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,24 KB
Завантажень:
158
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Бовгира
Олег Вікторович
УДК 537.529, 541.57, 537.226
ЗОННА СТРУКТУРА ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
ШАРУВАТИХ МОНОКРИСТАЛІВ БРОМИДУ ІНДІЮ
01.04.10.-фізика напівпровідників і діелектриків
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Львів – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі експериментальної фізики
Львівського національного університету імені Івана Франка,
Міністерство освіти і науки України.
Наукові керівники: кандидат фізико-математичних наук, доцент
Колінько Микола Іванович
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Франів Андрій Васильович,
кафедра експериментальної фізики
Львівський національний університет імені Івана Франка
Офіційні опоненти: доктор фізико математичних наук,
член-кореспондент НАН України, професор
Стасюк Ігор Васильович,
заступник директора Інституту фізики
конденсованих систем НАН України (м. Львів)
доктор фізико математичних наук,
старший науковий співробітник
Пуга Павло Павлович, завідувач відділу оптичних
матеріалів квантової електроніки Інституту електронної
фізики НАН України (м. Ужгород)
Провідна установа: Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича,
Міністерство освіти і науки України, м. Чернівці
Захист відбудеться “ 23 ” квітня 2003 року о 15 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д.35.051.09 при Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 50, аудиторія №1, фізичний факультет.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (м.Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розіслано “ 18 ” березня 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої Вченої Ради Павлик Б.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Протягом останніх трьох десятиліть “теоретичне матеріалознавство розвинулось у нову дисципліну науки і технології. Воно поглибило наше фундаментальне розу-мі-ння явищ та процесів, що протікають у твердому тілі, допо-могло інтерпретувати дані різноманітних експери-ментальних методик і відкрило інтригуючу можливість пошуку нових ма-теріалів із зада-ними кількісними характе-ристиками.
Стрімкий прогрес комп’ютерної технології став достатньою умовою такого роз-витку; необхідною умовою стала теорія функціонала густини, без якої розв’язок однієї із основних задач квантової теорії, тобто розрахунків електронної структури ма-те-ріалів, не мав би такого важливого значення.
Серед низки інших підходів, метод псевдопотенціалу є визнаним методом вивчення електронної структури комплексних твердотільних систем, зокрема, неорганічних кристалів. Важливе значення повної енергії та пов’язаних з нею фізичних властивостей робить метод псевдопотенціалу досконалим підходом для досліджень основаних на квантово-механічному трактуванні електронної підсистеми.
Для розрахунку всіх властивостей повязаних із електронною структурою потрібна тільки одна частина теоретичного апарату, тоді як зовсім різна експериментальна апаратура потрібна для дослідження кожного параметру однієї фізичної властивості твердого тіла. Це презентує досить велику перевагу квантово-механічного моделювання над експериментальними вимірюваннями. Але, незважаючи на це, не можна відсувати на задній план і експериментальні дослідження. Лише правильне узгодження даних експе-рименту і результатів розрахунків зонної структури із перших принципів, забезпечує повне вивчення фізичних процесів у досліджуваних матеріалах.
Актуальність теми. Сполуки з родини A3B7, до яких належить бромид індію, від-значаються унікальним поєднанням таких властивостей, як високе спектральне про-пускання в широкому діапа-зоні довжин хвиль від видимої до далекої інфрачервоної області спектра, стійкість до дії вологості атмо-сфери, задовільні механічні характери-стики, велика фотопружність, мале поглинання лазерного випромінювання на робо-чих довжинах хвиль, висока анізотропія оптичних характеристик [1, 2].

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЗОННА СТРУКТУРА ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШАРУВАТИХ МОНОКРИСТАЛІВ БРОМИДУ ІНДІЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок