Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Загрузка...

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,92 KB
Завантажень:
452
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
“ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
БІЛОКОНЬ Тетяна Миколаївна
УДК [65.016+658.167]:664.1 (048.1)
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(економіка сільського господарства і АПК)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Вінницькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент
Несен Леонід Миколайович,
Вінницький національний технічний
університет МОН України, доцент
кафедри менеджменту та моделювання
в економіці
Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор
Варченко Ольга Миронівна,
Білоцерківський національний аграрний
університет Міністерства аграрної
політики України, завідувач кафедри маркетингу
та фінансово-комерційного управління
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
Фурса Анатолій Васильович,
Інститут цукрових буряків УААН,
провідний науковий співробітник
лабораторії економіки та організації
Захист відбудеться “04” липня 2008 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 в Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, конференц-зал, к. 317.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, 2-й поверх, к. 212.
Автореферат розісланий “29” травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук О.Г. Шпикуляк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Ринкові умови господарювання зумовили не лише позитивні зрушення в економіці країни, але й призвели до того, що більшість вітчизняних підприємств внаслідок негативного прояву економічної кризи, повільної адаптації управлінського апарату до нових умов господарювання стали неплатоспроможними, збитковими і відчувають великі фінансові труднощі. Ситуація, що склалась, зумовлює вагомість досліджень щодо обґрунтування дієвого механізму санації підприємств-боржників, що забезпечить їх оздоровлення, збереження робочих місць, виробничого потенціалу і, отже, економічну безпеку країни.
Відсутність достатнього практичного досвіду і теоретичної бази санації, обмеженість фінансових ресурсів значною мірою стримують дані процеси в українських підприємствах, зокрема у цукровій промисловості. Це актуалізує необхідність теоретичного узагальнення, методичного та законодавчого забезпечення санації підприємств, а також формування ефективного механізму оздоровлення цукрових заводів для забезпечення їх прибутковості та конкурентоспроможності.
Необхідність розробки цієї проблеми привернула в останні роки до неї увагу ряду вчених, серед яких слід виділити А.А. Албул, Є.М. Андрущак, К.В. Багацьку, М.М. Головіна, О.В. Манойленка, К.А. Мараховську, О.В. Мозенкова, Е.В. Сгару, Л.С. Ситник, А.Є. Слівака, А.М. Поддєрьогіна, Б.М. Полякова, О.О. Терещенка, Н.Л. Шишкову, А.М. Штангрета. Питанням роз-витку ринку цукру України та пошуку шляхів його відродження присвячені праці вчених економістів-аграрників: О.М. Варченко, О.С. Зайця, М.Ю. Коден-ської, В.Я. Месель-Веселяка, П.Т. Саблука, С.А. Стасіневич, А.В. Фурси, О.М. Шпичака, М.М. Ярчука.
Однак наявність низки неврегульованих питань зумовлює потребу уточнення понятійного апарату санації, розроблення методики оцінки санаційної спроможності цукрових заводів, а також обґрунтування ефективної структури та інструментарію організаційно-економічного механізму санації підприємств цукрової промисловості. Саме це визначило вибір теми дисертаційного дослідження, його мету, структуру та основні завдання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою частиною науково-дослідної роботи Вінницького національного технічного університету при виконанні госпдоговірної теми “Порівняльний аналіз фінансово-господарського стану та санаційної спроможності цукрових заводів Вінниччини” (2007 р.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок