Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОЧИСТКА ПРИРОДНИХ І СТІЧНИХ ВОД ВІД СПОЛУК УРАНУ(VI) І ТОРІЮ(IV)

Загрузка...

ОЧИСТКА ПРИРОДНИХ І СТІЧНИХ ВОД ВІД СПОЛУК УРАНУ(VI) І ТОРІЮ(IV)

Назва:
ОЧИСТКА ПРИРОДНИХ І СТІЧНИХ ВОД ВІД СПОЛУК УРАНУ(VI) І ТОРІЮ(IV)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,85 KB
Завантажень:
124
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ
ім. А. В. Думанського
Ковальчук Ірина Андріївна
УДК 628.33 : 546.791+546.841
ОЧИСТКА ПРИРОДНИХ І СТІЧНИХ ВОД ВІД СПОЛУК УРАНУ(VI) І ТОРІЮ(IV)
21.06.01 – техногенна безпека держави
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ – 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі радіохімії та екології Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського Національної Академії наук України


Науковий керівник: Доктор хімічних наук Корнілович Борис Юрійович, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу радіохімії та екології


Офіційні опоненти: Доктор хімічних наук, професор Третиник Вікентій Юрійович, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, головний науковий співробітник
Кандидат хімічних наук Брей Володимир Вікторович, Інститут хімії поверхні НАН України, заступник директора з наукової роботи
Провідна установа: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України, кафедра целюлозно-паперових виробництв та промислової екології
Захист дисертації відбудеться “ 4 ” січня 2002р. об 1130 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.183.01 при Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України за адресою: 03680, Київ, бульвар Вернадського, 42
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України
Автореферат розіслано “ 4 ” грудня 2001р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат хімічних наук В. Г. Сафронова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Гострота енергетичних проблем, які стоять перед Україною, і обумовлена цим актуальність розвитку власного ядерно-паливного циклу нерозривно пов’язані з вирішенням екологічних задач захисту водного басейну. Масштаби можливого забруднення навколишнього середовища відходами уранового виробництва обумовлюють необхідність детального вивчення всіх можливих каналів поширення урановмісних забруднень у водному басейні і грунтах.
Найбільш токсичними з природних радіонуклідів є актиноїди, оскільки загальна -активність формується в основному ізотопами урану, торію і радію. Міграційна поведінка актиноїдів, як відомо, в значній мірі визначається їх взаємодією з найбільш високодисперсними складниками осадів і грунтів - глинистими мінералами. Одним з основних факторів, які впливають на міграцію актиноїдів в навколишньому середовищі, також є наявність в поверхневих водах різноманітних природних органічних речовин, котрі можуть утворювати з іонами металів розчинні комплекси, серед яких переважають комплекси з гуміновими речовинами. Тому при вирішенні питань захисту вод від радіоактивних забруднень особливо важливо знати закономірності звязування іонів металів з поверхнею мінералів в присутності водорозчинних гумінових речовин.
Проблему охорони водойм і раціонального використання природних джерел водопостачання в ряді південних регіонів України, де базуються основні підприємства уранової галузі, також неможливо розглядати у відриві від вирішення задач розробки нових і удосконаленню існуючих методів очистки природних і стічних вод від найбільш важливих природних радіонуклідів – урану і торію.
Основна мета і задачі дослідження полягають у вивченні фізико-хімічних особливостей сорбції іонів урану (VI) і торію (IV) на природних силікатах і розробці ефективних методів очистки природних і стічних вод від сполук урану і торію.
Задачі дослідження :
·
Систематичне вивчення сорбційної взаємодії в системах U(VI), Th(IV) – шаруватий силікат;
·
Вияснення впливу гумінових речовин на сорбцію іонів урану (VI) і торію (IV) на мінеральних сорбентах;
·
Розробка ефективних методів очистки гумусовмісних вод від іонів урану (VI) і торію (IV) з використанням сорбційних, баромембранних та біологічних процесів;
·
Оцінка придатності керамічної технології для знешкодження урановмісних шламів, що утворюються в процесі водоочистки
Об’єкт дослідження : радіоактивно забруднені сполуками урану (VI) та торію (IV) води з підвищеним вмістом гумінових речовин
Предмет дослідження : фізико-хімічні особливості очистки гумусовмісних вод від природних радіонуклідів
Методи дослідження : В роботі були використані фотометричний метод для визначення вмісту урану та торію, а також фульвокислот (ФК) у водах, фотометричний і титриметричний методи визначення основних катіонів і аніонів у водах, метод потенціометричного титрування для визначення суми кислотних груп фульвокислот.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: ОЧИСТКА ПРИРОДНИХ І СТІЧНИХ ВОД ВІД СПОЛУК УРАНУ(VI) І ТОРІЮ(IV)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок