Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ЛЕКСИКА ВОГНЮ В ГОВІРКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

ЛЕКСИКА ВОГНЮ В ГОВІРКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ / сторінка 3

Назва:
ЛЕКСИКА ВОГНЮ В ГОВІРКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,60 KB
Завантажень:
315
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

3.
Провести семасіологічний аналіз найменувань вогню:
а) визначити репертуар семем, які формують субстантивну частину семантичного поля "вогонь", і встановити максимальний набір сем, що входять до складу цих семем;
б) змоделювати субстантивну частину семантичного поля "вогонь" у говірках російської мови (у вигляді наддіалектної сітки-моделі);
в) виявити семантичні параметри, які визначають структуру поля, що досліджується.
4. Охарактеризувати висловлювання, що номінують ситуацію горіння в діалектному мовленні.
5. Встановити репертуар дієслів горіння в говірках російської мови і дослідити їхні семантичні і синтагматичні особливості.
6. На підставі ономасіологічних, семасіологічних і синтагматичних особливостей номінантів вогню і дієслів горіння в російських говірках встановити місце поняття "вогонь" у мовній свідомості російських діалектоносіїв.
Співвідношення загальної мети дослідження та конкретних завдань, що намічають шляхи її досягнення, визначає основну філософсько-методологічну позицію роботи, що полягає в поєднанні "антропологічного" принципу аналізу (мова вивчається через людину і її світ) зі структурним (досліджується фрагмент лексико-семантичної системи мови). В роботі здійснено спробу використати методи структурного аналізу мовних одиниць (компонентний аналіз, метод моделювання семантичного поля) для виявлення концептуально значущих семантичних параметрів мовної моделі світу.
Дослідження виконано відповідно до загальної проблеми кафедри російської мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна "Словниковий склад російської мови в її літературному та діалектному різновидах на синхронному та діахронному рівнях".
Наукова новизна роботи полягає у зверненні до мовного матеріалу, що раніше не вивчався, а також у розробці та практичному застосуванні методики всебічного дослідження фрагмента лексико-семантичної системи російської діалектної мови на наддіалектному рівні. Така методика базується на поєднанні ономасіологічного підходу, при якому вивчаються лексичні засоби вираження поняття, з семасіологічним підходом, що включає аналіз значень номінацій (семем) і моделювання семантичного поля, а також із дослідженням типових мовленнєвих контекстів, що демонструють семантичну сполучуваність номінацій вогню. Застосування парадигматичного та синтагматичного принципів аналізу щодо полідіалектного лексичного матеріалу є новим, нетрадиційним для діалектної лексикології.
Теоретичне і практичне значення роботи полягає в тому, що розроблена в ній методика, при застосуванні якої визначені й уточнені деякі дискусійні наукові поняття і терміни ("внутрішня форма слова", "семантичне поле" та ін.), у подальшому може бути використана для розгляду інших мікросистем російської діалектної лексики, а також для вивчення лінгвістичної реалізації поняття "вогонь" в інших мовах.
Результати дослідження можуть бути використані в лексикографічній практиці, зокрема, при складанні ідеографічних словників, оскільки здійснений у дисертації аналіз лінгвістичних експонентів поняття "вогонь" дає підстави однозначно встановити його місце в "наївній картині світу" і, відповідно, в синоптичній схемі ідеографічного словника.
Теоретичне і практичне значення має розроблена на основі створеної в роботі наддіалектної сітки-моделі "Програма для збирання лексики за темою "вогонь" у говірках російської мови". Вона дозволяє розширити фактологічну базу вивчення діалектної лексики і може бути використана як доповнення до Програми ЛАРНГ, яка не передбачає збирання лексики вогню.
Наведені в роботі дані можуть служити основою для подальших діалектологічних досліджень (лінгвогеографічних, порівняльно-типологічних, етнолінгвістичних та ін.), при складанні діалектологічних словників і атласів, а також для збору діалектної лексики в польових умовах.
Основні положення і результати дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях аспірантського семінару кафедри російської мови філологічного факультету Харківського національного університету ім.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ЛЕКСИКА ВОГНЮ В ГОВІРКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок