Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЕРГОНІМІЯ (НА МАТЕРІАЛІ ВЛАСНИХ НАЗВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЕРГОНІМІЯ (НА МАТЕРІАЛІ ВЛАСНИХ НАЗВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Назва:
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЕРГОНІМІЯ (НА МАТЕРІАЛІ ВЛАСНИХ НАЗВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,43 KB
Завантажень:
202
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. ІВАНА ФРАНКА
БЕЛЕЙ Олег Омелянович
УДК 883. 413
Б – 43
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЕРГОНІМІЯ
(НА МАТЕРІАЛІ ВЛАСНИХ НАЗВ ПІДПРИЄМСТВ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового степеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2000
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі української мови Ужгородського державного університету
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
Сюсько Михайло Іванович,
Ужгородський державний університет,
завідувач кафедри української мови
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Полюга Лев Михайлович,
Інститут українознавства
ім. І.Крип'якевича НАН України,
провідний науковий співробітник
відділу української мови
кандидат філологічних наук,
старший науковий співробітник
Ажнюк Богдан Миколайович,
провідний науковий співробітник
відділу соціолінгвістики
Інституту української мови НАН України
Провідна установа – кафедра українського та загального мовознавства
Тернопільського державного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка
Захист відбудеться “28” вересня 2000 р. о 10 годині на засіданні спеціалізо-
ваної вченої ради Д.35.051.06 при Львівському національному університеті ім. Івана Франка (79000, м. Львів, вул.Університетська, 1).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівського національного
університету ім. Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 17).
Автореферат розісланий 23 серпня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доцент З.М.Терлак
Актуальність дослідження. Економічна трансформація ук-ра-їн-ського суспільства кінця 80 – початку 90-х років ХХ ст. спричинилася до різкого збільшення та відчутного структурного урізноманітнення репертуару українських власних назв підприємств. Так, лише в Закарпатській області України протягом 1994–1995 рр. кількість комерційно-виробничих підпри-ємств, а отже і їх власних назв подвоїлася. Власні назви підприємств, або фірмоніми, стали нині досить помітним, навіть невід’ємним елементом сучасного українського літературного мовлення: висока частотність їх вживання притаманна як офіційно-діловому, публіцистичному, так і народнорозмовному стилям.
Зауважимо, однак, що стан вивчення сучасної української фірмонімії різко дисонує з якісним розмаїттям та кількісним багатством об’єкта дослідження, його місцем та роллю в лексичній системі сучасної української літературної мови. У сучасній українській мові вже склалася багата і розгалужена система фірмонімів, їх кількість постійно зростає, що зумовлено якісно новою економічною ситуацією в Україні. Відчувається нагальна потреба збору, систематизації численних сучасних українських фірмонімів, різнобічного вивчення їх структурних та функціонально-стилістичних особливостей, виявлення загального та індивідуального в принципах номінації підприємств.
Розв’язання цих та інших проблем набуває особливого значення не лише в контексті подальшої розробки теорії власної назви, а й для ефективної правописної нормалізації сучасних фірмонімів та впорядкування їх вживання відповідно до чинного українського законодавства у сфері мовного будівництва, гостра потреба в чому в нікого не викликає нині найменших сумнівів. Тому комплексне дослідження сучасної української фірмонімії, на наше переконання, належить до числа актуальних завдань української мовознавчої науки.
Метою дисертації є вивчення кількісного складу та якісних особливостей сучасної фірмонімії Закарпатської області України.
Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
1. Уніфікувати терміно-поняттєвий апарат української фірмоніміки.
2. Виявити специфічні ознаки фірмонімів та визначити їх статус в національній онімній системі.
3. Окреслити джерельну базу сучасної фірмонімії Закарпаття.
4. З’ясувати основні принципи номінації у сфері сучасної фірмонімії Закарпаття.
5. Розробити конкретні пропозиції, спрямовані на підвищення рівня культури сучасного українського фірмоніма.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЕРГОНІМІЯ (НА МАТЕРІАЛІ ВЛАСНИХ НАЗВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок