Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: О. П. ДОВЖЕНКО – ПЕДАГОГ. ТВОРЧИЙ ПОШУК І МЕТОД

О. П. ДОВЖЕНКО – ПЕДАГОГ. ТВОРЧИЙ ПОШУК І МЕТОД / сторінка 3

Назва:
О. П. ДОВЖЕНКО – ПЕДАГОГ. ТВОРЧИЙ ПОШУК І МЕТОД
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,84 KB
Завантажень:
390
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
В основу дослідження покладено методи критичного аналізу, логічний, порівняльний і ретроспективний методи, які дозволили комплексно здійснити реконструкцію невідомих сторінок педагогічної діяльності О.П.Довженка, а використання методу персоналізації допомогло охарактеризувати внесок митця у становлення та розвиток української кіноосвіти. У дисертації була також врахована існуюча традиція історіографічного вивчення педагогічної діяльності та творчого доробку окремих українських митців.
Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у тому, що завдяки виявленню й залученню до наукового обігу великої кількості нових джерел, у тому числі й раніше неопублікованих, що донедавна знаходилися у спеціальних і приватних архівах, вперше в українському кінознавстві комплексно досліджено і достовірно реконструйовано маловідомі досі сторінки життя О.П.Довженка та його педагогічної діяльності. У дисертації проаналізовано нові дані про передумови та особливості функціонування у 1928-1941 рр. вітчизняної кіноосвіти, здійснено систематизацію джерельної бази, визначено пріоритетні напрямки педагогічних експериментів О.П.Довженка.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що положення і висновки дисертації збагатять знання з історії українського кінематографу, сприятимуть уточненню маловідомих фактів розвитку кінопедагогіки на Україні, слугуватимуть поглибленому вивченню і подальшому осмисленню мистецької і педагогічної спадщини О.П.Довженка.
Результати дослідження можуть бути використані науковцями при написанні дисертацій, монографій, синтетичних праць з історії українського кінематографу і кінопедагогіки, а також при читанні курсів з історії кіно, історії культури та педагогіки у відповідних мистецьких вищих навчальних закладах.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження викладені у доповідях на наукових конференціях, а саме:–
Міжнародна наукова конференція “Етика і культура. Актуальні етичні проблеми у сфері культури”. – Київ, 2004; –
Наукова конференція “Довженко і кіно ХХ століття”. – Київ, 2004;–
Наукова конференція викладачів і аспірантів “Підготовка фахівців театру, кіно і телебачення: історичний досвід, сучасність, перспективи”. – Київ, 2004; –
Наукова конференція “Екранна освіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку”. – Київ, 2004; –
Міжнародна наукова конференція “Лабіринти еволюції становлення людини та людства”. – Київ, 2005; –
Міжнародна наукова конференція “Традиція і культура”. – Київ, 2005; –
Всеукраїнська наукова конференція “Радість і страждання як чинники культури”. – Київ, 2006; –
Міжнародна наукова конференція “Обрії свободи”. – Київ, 2006.
Публікації. Основні результати дослідження відображено у 14 одноосібних публікаціях у наукових журналах і збірниках, 5 з яких – у наукових фахових виданнях, 5 – публікації за матеріалами наукових конференцій, 4 – статті в інших виданнях.
Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (225 найменувань). Загальний обсяг дисертації – 200 стор. Обсяг основної частини – 183 стор.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, розкрито її актуальність, сформульовано мету та завдання, визначено об’єкт і предмет, висвітлено стан розроблення теми, охарактеризовані методи дослідження, визначена наукова новизна, практичне і наукове значення.
Розділ перший “Становлення Довженка-педагога”. У ньому простежено процес формування педагогічних зацікавлень Довженка з кінця двадцятих років до середини тридцятих років двадцятого сторіччя.
У підрозділі 1.1. “Пошук форм спілкування зі студентами” досліджуються особливості педагогічної діяльності О.П.Довженка в ОДТК і КДІКу.
Для аналізу цього періоду обрано своєрідний метод реконструкції: оскільки стенограми лекцій тридцятих років маже не збереглися, увесь комплекс мемуарної спадщини, як-от спогади студентів досліджуються в контексті тогочасних виступів і статей митця.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: О. П. ДОВЖЕНКО – ПЕДАГОГ. ТВОРЧИЙ ПОШУК І МЕТОД

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок