Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БАГАТОЯРУСНОГО АГРОМЕЛІОРАТИВНОГО РОЗПУШУВАЧА

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БАГАТОЯРУСНОГО АГРОМЕЛІОРАТИВНОГО РОЗПУШУВАЧА

Назва:
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БАГАТОЯРУСНОГО АГРОМЕЛІОРАТИВНОГО РОЗПУШУВАЧА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,63 KB
Завантажень:
440
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РИЖИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
УДК 631.311.5
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БАГАТОЯРУСНОГО АГРОМЕЛІОРАТИВНОГО РОЗПУШУВАЧА
05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Львів – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському державному університеті водного господарства та природокористування (УДУВГП), Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент
Ткачук Валентин Федорович, Український державний університет водного господарства та природокористування, доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Дубровін Валерій Олександрович, Національний аграрний університет, директор НДІ техніки і технологій;
кандидат технічних наук, доцент
Шелудченко Богдан Анатолійович, Державний агроекологічний університет, завідувач кафедри моніторингу навколишнього природного середовища.
Провідна установа: Інститут механізації та електрифікації сільського господарства Української академії аграрних наук, лабораторія механізації обробітку ґрунту і сівби, Міністерство аграрної політики України, м. Глеваха, Васильківського району, Київської області.
Захист відбудеться “16” грудня 2003 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 36.814.03 у Львівському державному аграрному університеті за адресою: 80381, Львівська область, м. Дубляни, Жовківський район, вул. Володимира Великого 1, корпус факультету механізації сільського господарства, аудиторія 34 М.
З дисертацією можна ознайомитьсь у бібліотеці Львівського державного аграрного університету за адресою: 80381, Львівська область, м. Дубляни, Жовківський район, вул. Володимира Великого 1, головний корпус.
Автореферат розісланий “15”листопада 2003 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ковалишин С.Й.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Аналіз сучасного стану сільськогосподарських угідь показує, що в Західній Україні переважають перезволоже-ні важкі ґрунти з незадовіль-ними водно-фізичними властивостями. Характерними особливос-тя-ми таких ґрунтів є їх слабка водопроникність, низька водовіддача та структура з низькою агрономічною цінністю. Основним спосо-бом поліпшення водно-повітряного режиму таких ґрунтів є їх осушення за допомогою закритого дренажу. Проте за водопроникності під-ор-них гори-зонтів мен-ше 0,1...0,05м/добу відведення надлишкової води від-бувається за рахунок горизонтальної фільтрації. Це призводить до змиву родючих шарів, ерозійних процесів та подальшої деградації ґрунту, бо за таких умов дренаж працює в режимі закритих збирачів. Тому будівництво закритого матеріаль-но-го дренажу є необхідною, але недостатньою умовою поліпшення таких земель. Все це вимагає проведення додаткових агротехнічних заходів, які дозволили б поліпшити водопроникність наддренажних горизонтів.
Крім того, в результаті здійснення комплексу операцій з обробітку та збирання культур рілля піддається багаторазовому ущільненню ходовими частинами сільськогосподарських і транспортних машин. При цьому ґрунт ущільнюється в 1,2…1,4 раза на глибину 0,4…1,25м. Особливо несприятливі умови розвитку сільськогосподарських культур створюються в результаті довготривалого обробітку на одну і ту ж глибину плоскими лемешами плугів та плоскорізів, що веде до формування плужної підошви з високою щільністю та малою кількістю мікропор.
Ці та інші фактори призводять до досить сталої тенденції зниження родючості ґрунтів. Тому в умовах надлишкового зволоження або ущільнення ґрунтів для покращання фільтраційних властивостей наддренажних гори-зон-тів застосовують глибоке розпушення. Однак конструкції сучасних розпушу-ва-чів не в повній мірі відповідають агромеліоративним вимогам і не забез-пе-чують необхідну якість розпушення. Отже, необхідність відновлення родю-чос-ті ґрунтів зумовлює нагальну потребу розробки, обґрунтування пара-мет-рів та дослідження впливу на ґрунтове середовище більш ефективних робо-чих органів, застосування яких дозволить проводити глибоке розпушення ґрунтів з метою поліпшення фізико-механічних показників наддренажних горизонтів ґрунтового середовища в умовах надлишкового зволоження.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БАГАТОЯРУСНОГО АГРОМЕЛІОРАТИВНОГО РОЗПУШУВАЧА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок