Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТИПИ ДИСЛІПІДЕМІЙ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ВОБЕНЗИМОМ І КВЕРЦЕТИНОМ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ, ПОЄДНАНИЙ ЗІ СТЕАТОГЕПАТИТОМ

ТИПИ ДИСЛІПІДЕМІЙ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ВОБЕНЗИМОМ І КВЕРЦЕТИНОМ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ, ПОЄДНАНИЙ ЗІ СТЕАТОГЕПАТИТОМ

Назва:
ТИПИ ДИСЛІПІДЕМІЙ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ВОБЕНЗИМОМ І КВЕРЦЕТИНОМ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ, ПОЄДНАНИЙ ЗІ СТЕАТОГЕПАТИТОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,53 KB
Завантажень:
174
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МАЗУР Людмила Петрівна
УДК 616.379-008.64+616.36-003.826]-06:616.153.915-085.35
ТИПИ ДИСЛІПІДЕМІЙ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ВОБЕНЗИМОМ
І КВЕРЦЕТИНОМ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ, ПОЄДНАНИЙ ЗІ СТЕАТОГЕПАТИТОМ
14.01.02 – внутрішні хвороби
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Івано-Франківськ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України
Науковий керівник: | доктор медичних наук, професор
Швед Микола Іванович, Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України,
кафедра внутрішньої медицини з клінічною
імунологією та алергологією, завідувач кафедри
Офіційні опоненти: |
доктор медичних наук, професор
Дзвонковська Валентина Володимирівна, Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, професор кафедри
доктор медичних наук, професор
Лисенко Григорій Іванович, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра сімейної медицини, завідувач кафедри
Провідна установа: |
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра госпітальної терапії №2
Захист дисертації відбудеться “11” травня 2007 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 при Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Івано-Франківського державного медичного університету МОЗ України (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 7).
Автореферат розісланий “_5_” квітня 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор медичних наук, професор О.І. Дєльцова
1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність. Широке вивчення етіологічних чинників та патогенезу цукрового діабету (ЦД) протягом останніх років зумовило появу нових поглядів на причини виникнення та механізми прогресування захворювання.
Одним із найважливіших факторів у розвитку ЦД і його ускладнень на сучасному етапі вважають порушення систем перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту, ЦД відносять до групи так званої вільнорадикальної патології [Ефимов А.С. и соавт., 2002]. Доведеною на даний час у прогресуван-ні захворювання є роль порушень клітинної, гуморальної ланок імунної систе-ми та факторів неспецифічного захисту [Зак К.П. и соавт.,2002, Швед М.І. і співавт., 2000]. Одним із основних показників прогресування ЦД є системний запальний процес [Коваль Д.М. и соавт., 2003, Movahedi B. et al., 2004], про вираженість якого може свідчити вміст у крові маркерів запалення. Гіпергліке-мія, порушення продукції чи активності інсуліну, активація перекисного окис-нення ліпідів (ПОЛ) та системного запального процесу обумовлюють порушен-ня в обміні та структурі ліпідів, що, у свою чергу, сприяє розвитку стеатогепа-титу. Оскільки в печінці відбуваються основні процеси ліпідного обміну, про-гресування її ураження підтримує зміни обміну жирів [Нейко Є.М. та інші, 2004, Anglo P. et al., 2002]. На сучасному етапі дисліпідемія вважається основним, проте не єдиним причинним фактором раннього та швидкого розвитку атеросклерозу у хворих на ЦД. Усім вищенаведеним факторам також відводиться певна роль у прогре-суванні як атеросклерозу, так і структурно-функціональних змін печінки [Ней-ко Є.М., Вірстюк Н.Г., Оринчак М.А., 2001, Хворостінка В.М. и соавт., 2001].
Водночас, маловивченими залишаються взаємозв’язки між дисліпідеміями, порушеннями імунної системи, ПОЛ, системного запалення та функціональною здатністю печінки. Високий рівень макросудинних ускладнень ЦД, структурно-функціональних змін печінки і порівняно низька ефективність їх лікування і профілактики при застосуванні відомих програм терапії у хворих на ЦД можуть бути пов’язані з недостатнім врахуванням патогенетичних механізмів цих станів.
Із цієї точки зору заслуговує уваги препарат системної ензимотерапії вобензим фірми Mucos Pharma, який нормалізує імунні реакції, покращує перебіг запального процесу, проникність сполучної тканини, має гіполіпідемічну, антиоксидантну та фібринолітичну дію [Волосянко А.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ТИПИ ДИСЛІПІДЕМІЙ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ВОБЕНЗИМОМ І КВЕРЦЕТИНОМ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ, ПОЄДНАНИЙ ЗІ СТЕАТОГЕПАТИТОМ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок