Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВНА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВНА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

Назва:
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВНА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,27 KB
Завантажень:
78
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Київський національний торговельно-економічний університет
Занько Борис Михайлович
УДК 657.1:339.144
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Спеціальність 08.06.04 Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Гайдай Микола Григорович,
Київський національний торговельно-економічний університет, завідувач кафедри бухгалтерського обліку
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, доцент Шевчук Володимир Олександрович, Рада національної безпеки і оборони України, Державний експерт Апарату Ради національної безпеки і оборони України
кандидат економічних наук, доцент Редько Олександр Юрійович, Інститут статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, професор Національного центру обліку і аудиту інституту статистики, обліку та аудиту Держкомстату України
Провідна установа: Львівська комерційна академія, кафедра аудиту, Укоопспілка, м. Львів
Захист відбудеться “18” жовтня 2001 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 в Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, м.Київ, вул. Кіото, 19
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м.Київ, вул. Кіото, 19
Автореферат розісланий “13” вересня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.І. Морозова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах переходу до ринкових відносин, коли централізована система управління відійшла в минуле, економіка України потребує підвищення ефективності діяльності підприємств. Ринкова система вимагає принципово нових моделей господарювання, які грунтуються на саморегулюючих ринкових відносинах та різноманітності форм власності. Проблема ефективного використання матеріальних ресурсів у повній мірі стосується і підприємств торгівлі, які забезпечують доведення товарів від виробника до споживача.
Товарні запаси є однією з основних складових оборотних засобів торгівельних підприємств. До найбільш важливих елементів системи управління товарними запасами, які забезпечують методичну та інформаційну базу для прийняття оптимальних управлінських рішень, можна віднести облік та аналіз. Необхідність переходу України на систему обліку, прийняту в міжнародній практиці, потребує розробки та впровадження удосконаленої системи бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, яка наближена до організаційних та методологічних принципів міжнародних стандартів.
Значний вклад в теорію та методологію обліку, аналізу та аудиту товарів внесли українські вчені Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Горєлкін В.Г., Кузьмінський А.М., Сопко В.В., Голов С.Ф., Завгородній В.П., Зубілевич С.Я., Костюченко В. та ін. Серед зарубіжних вчених слід назвати Соколова Я.В., Патрова В.В., Баканова М.І., Нідлза Б., Андерсона Х., Колдуелла Д., Муса Г., Вуда Ф., Антоні Р. Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та зарубіжних вчених, слід відзначити, що питання обліку, аналізу та аудиту товарних запасів потребують подальшого наукового дослідження. В значній мірі це зумовлено реформуванням системи бухгалтерського обліку в Україні, що знайшло своє відображення у прийнятті Закону України від 16.07.99 р. № 996-ХІV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та затвердженні вітчизняних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО).
Раніше сформована система обліку, аналізу і контролю внаслідок застарілого методологічного базису вже не відповідає сучасним вимогам управління товарними запасами. В умовах застосування П(С)БО 9 “Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246, ряд теоретичних і практичних аспектів обліку, аналізу та аудиту товарних запасів не висвітлено ні в нормативних документах, ні в економічній літературі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВНА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок