Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕМЕЦЬКА ВЛАДИСЛАВА ВАЛЕНТИНІВНА ТЕОРІЯ АДАПТАЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ

ДЕМЕЦЬКА ВЛАДИСЛАВА ВАЛЕНТИНІВНА ТЕОРІЯ АДАПТАЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ

Назва:
ДЕМЕЦЬКА ВЛАДИСЛАВА ВАЛЕНТИНІВНА ТЕОРІЯ АДАПТАЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,97 KB
Завантажень:
411
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
на правах рукопису
УДК 81’25 + 81’42 : 303.446.2 = 111
ДЕМЕЦЬКА ВЛАДИСЛАВА ВАЛЕНТИНІВНА
ТЕОРІЯ АДАПТАЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ
10.02.16 – перекладознавство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філологічних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі теорії та практики перекладу і соціолінгвістики Таврійського національного університету імені В.Вернадського.
Науковий консультант: доктор філологічних наук, професор
Новикова Марина Олексіївна,
професор кафедри російської
та зарубіжної літератури
Таврійського національного
університету ім. В.Вернадського
МОН України
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Чередниченко Олександр Іванович,
Академік АН ВШ України,
завідувач кафедри теорії та практики
перекладу з романських мов ім. М. Зерова
Київського національного
університету ім. Т.Шевченка
 
доктор філологічних наук, професор
Ґудманян Артур Ґрантович,
Директор Гуманітарного інституту
Національного авіаційного університету
МОН України (м. Київ),
завідувач кафедри англійської філології та перекладу
доктор філологічних наук, професор
Швачко Світлана Олексіївна,
професор кафедри перекладу
Сумського державного
університету МОН України
Захист відбудеться “21” лютого 2008р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці ім. М.О.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01017,
м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “16” січня 2008р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук Л.В.Клименко
ЗАГАЛЬНА ХРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Становлення самостійної наукової дисципліни – перекладознавства передбачає насамперед термінологічну визначеність базисних перекладознавчих понять щодо різновидів мовного посередництва, до яких, поза всяким сумнівом, належить і поняття “адаптація”.
Актуальність теми дослідження, таким чином, обумовлена відсутністю у вітчизняному та зарубіжному перекладознавстві й міжкультурній комунікації: 1) системного теоретичного обґрунтування адаптації як одного з ключових понять перекладознавства; 2) концептування основних відмінностей адаптації та суміжних форм вторинної комунікації; 3) окреслення магістральних лінгвокультурологічних чинників, що спричиняють застосування перекладацької адаптації; 4) єдиних методологічних засад перекладацької адаптації різних типів текстів / дискурсів.
Зв’язок роботи з науковими темами. Проблематика дисертаційного дослідження відповідає профілю досліджень, що проводяться на кафедрі теорії та практики перекладу і соціолінгвістики Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського за темою “Соціолінгвістична варіативність у мові та мовленні” (номер державної реєстрації № 0104U005407; індекс УДК 8011). Тема дослідження затверджена Вченою радою Таврійського національного університету ім.. В.І.Вернадського, протокол №3 від 03.04.2002р.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше:
побудовано цілісну концепцію перекладацької адаптації як однієї з ключових стратегій сучасного перекладознавства;
розроблено і введено в науковий дискурс понятійний апарат перекладацької адаптації із наданням визначення поняттям “перекладацька адаптація”, адаптивний потенціал тексту або дискурсу, адаптивні стратегії перекладу;
окреслено класифікацію видів адаптації, умов застосування перекладацької адаптації та запропоновано класифікацію адаптивних перекладацьких засобів;
комплексно розглянуто лінгвокультурологічні й методологічні засади застосування перекладацької адаптації до прагматичних текстів;
установлено ієрархію структурно-типологічних, функціональних, когнітивних, компаративних та адекватно-варіантного (трансформаційного) методів аналізу тексту, дискурсу на основі системного підходу до вивчення поняття “адаптація”;
запропоновано визначення прагматичного тексту як тексту впливу й окреслено парадигму прагматичних типів текстів, яка включає: словникову статтю, навчальний тип тексту, ораторський тип тексту (політичний виступ, проповідь), рекламний тип тексту;
обґрунтовано вибір прагматичних типів текстів політичного та релігійного дискурсів, які відносяться до найбільш авторитетних масово зорієнтованих дискурсів;
виявлено конвергентні та дивергентні ознаки лінгвокультурологічних моделей прагматичних типів текстів релевантні для теорії та практики перекладу;
запропоновано адаптивні перекладацькі моделі аналізованих прагматичних текстів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 Реферат на тему: ДЕМЕЦЬКА ВЛАДИСЛАВА ВАЛЕНТИНІВНА ТЕОРІЯ АДАПТАЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок