Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> клініко-ехокардіографічні та клініко-електрокардіографічні зіставлення У прогнозуванні перебігу аортального стенозу

клініко-ехокардіографічні та клініко-електрокардіографічні зіставлення У прогнозуванні перебігу аортального стенозу

Назва:
клініко-ехокардіографічні та клініко-електрокардіографічні зіставлення У прогнозуванні перебігу аортального стенозу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,02 KB
Завантажень:
145
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Академія Медичних наук України
Інститут кардіолоії ім. акад. М.Д. СТРАЖЕСКА
Самойлова Ольга Віталіївна
УДК 616.132-007.271-073.7
клініко-ехокардіографічні та
клініко-електрокардіографічні
зіставлення У прогнозуванні
перебігу аортального стенозу
14.01.12 – ревматологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім.М.Горького МОЗ України.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор
Дядик Олександр Іванович
Донецький державний медичний університет ім.М.Горького МОЗ України, завідувач кафедри терапії факультету післядипломної освіти
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
ШУБА Неоніла Михайлівна
Київська медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, професор кафедри терапії та ревматології
доктор медичних наук, професор
БІЛОЗЕЦЬКА-СМІЯН Світлана Іванівна
Тернопільска державна медична академія ім.І.Я.Горбачевського МОЗ України, завідувач кафедри шпитальної терапії № 2
Провідна установа: Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, кафедра госпітальної терапії №1.
Захист дисертації відбудеться “____”_____________2003 року о _______годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.616.01. при Інституті кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска АМН України (03680, м.Київ, вул. Народного Ополчення, 5.)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска АМН України за адресою: 03680, м.Київ, вул. Народного Ополчення, 5.
Автореферат розісланий “____”______________2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради |
С.І.Деяк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Клапанний аортальний стеноз (АС), який характеризується обструкцією вихідного тракту лівого шлуночка (ЛШ) серця на рівні стулок аортального клапану (АК), складає одну з важливих проблем сучасної ревматології. Це пов’язано з його достатньо високою розповсюдженістю, прогресуючим характером порушень внутрішньосерцевої гемодинаміки та несприятливим прогнозом. За даними К.М.Амосової, 1997; В.М.Коваленко і Н.М.Шуби, 2002; R.Bonow et al., 1998; B.A.Carabello, 2002, виживаність хворих із клапанним АС після розвитку клінічних проявів стенокардії складає 5 років, після виникнення перших синкопальних станів – 3 роки і після з’явлення симптомів серцевої недостатності (СН) – 2 роки. 15-20% хворих із АС, що мають клінічні прояви, гинуть раптово, що пов’язують з розвитком життєнебезпечних порушень ритму і провідності серця.
Прогнозуванню перебігу АС на основі вивчення особливостей центральної гемодинаміки, структури та функції ЛШ серця, а також електрофізіологічних порушень присвячені небагаточисленні повідомлення, результати яких суперечливі. Не встановлена прогностична значущість різних варіантів ремоделювання камери ЛШ на різних стадіях розвитку АС. Неоднозначні дані різних дослідників щодо ролі змін систолічної функції ЛШ, а також різних варіантів його діастолічної дисфункції у визначенні безпосереднього та віддаленого прогнозу. Не визначені фактори ризику розвитку при АС стенокардії, клінічних проявів СН, синкопальних станів. З суперечливих позицій оцінюються критерії прогнозування розвитку життєнебезпечних порушень ритму і провідності серця [Амосова К.М., 1997; Vaile J., Griffith M., 1997; Whalley G.A. et al., 2002].
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у рамках планової науково-дослідницької роботи кафедри терапії факультету післядипломної освіти Донецького державного медичного університету ім. М.Горького МОЗ України “Вивчити особливості уражень клапанного апарату серця, внутрішньосерцевої та системної гемодинамики при вадах серця і обґрунтувати лікувальні підходи, адекватні характеру виявлених порушень”, № державної реєстрації 0100 U 000008, шифр УН 00.02.17. Автор є співвиконавцем зазначеної теми.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження було підвищення якості діагностики гемодинамічних і електрофізіологічних порушень при АС та поліпшення прогнозування його перебігу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: клініко-ехокардіографічні та клініко-електрокардіографічні зіставлення У прогнозуванні перебігу аортального стенозу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок