Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ

УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Назва:
УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,50 KB
Завантажень:
82
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ
ДІЯКОНОВА Оксана Валентинівна

УДК 658.8 (477)
УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ТОРГІВЛІ
В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ
Спеціальність 08.06.02. - Підприємництво, менеджмент та маркетинг
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк - 1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Донецькому державному університеті економіки і торгівлі Міністерства освіти України.
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор
Шелегеда Белла Григорівна
Донецький державний інститут штучного
інтелекту, проректор з міжнародних зв’язків
Офіційні опоненти - доктор економічних наук, професор
Карсекін Валерій Іванович
Київський державний торговельно-економічний
університет, професор кафедри економіки та
менеджменту готельного господарства та туризму
кандидат економічних наук, с.н.с.
Ляшенко Вячеслав Іванович
Інститут економіки промисловості Національної
Академії наук України, завідувач сектором
організаційних структур ринкової економіки
Провідна установа - Львівська комерційна академія Укоопспілки
України, кафедра економіки, м.Львів
Захист відбудеться 28 квітня 1999 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.055.01 у Донецькому державному університеті економіки і торгівлі за адресою: 340050, м.Донецьк, вул.Щорса, 31.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного університету економіки і торгівлі за адресою: 340017, м.Донецьк, б.Шевченка, 30.
Автореферат розісланий 27 березня 1999 року.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Виноградова О.В.
 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Сучасний стан економіки України характеризується явищами системної кризи, відсутністю єдиної ідеології і стратегії ринкового реформування. Отже, надзвичайно актуальною залишається проблема пошуку нових шляхів виходу з кризи. Теоретичною базою становлення ринкових відносин може стати принципово нова концепція сталого розвитку, яка передбачає гармонізацію соціально-економічного життя суспільства, що розроблена під егідою ООН і прийнята в Україні.
Сьогодні ще завчасно говорити про параметри сталого розвитку народногосподарського комплексу країни, як про справу найближчого майбутнього. Окремих позитивних економічних зрушень можна досягнути лише в галузях, де створено необхідні передумови для здійснення комплексу соціально-економічних перетворень. Такі умови притаманні для внутрішньої торгівлі, яка здатна стати важливим фактором стабілізації економічних процесів і одночасно вирішити важливі соціальні задачі.
Даній проблемі присвячено ряд робіт вітчизняних та зарубіжних вчених: М.Альберта, В.П.Байкова, М.І.Баканова, Л.В.Балабанової, Р.Барра, І.А.Бланка, Р.Велфорда, А.І.Гребніва, В.П.Грузинова, Ж.Жалле, Л.І.Кравченко, А.Криє, Р.Лінча, Р.Маркіна, М.Х.Мескона, Л.О.Омелянович, Я.Л.Орлова, М.Портера, А.А.Садекова, І.В.Сороки, Б.Г.Шелегеди та ін. Проте до цього часу не знайшли відображення проблеми управління торгівлею через призму концепції сталого розвитку.
Актуальність даної проблеми для торгівлі, її теоретичне і практичне значення обумовили цілі і задачі дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно комплексного плану науково-дослідних робіт Донецького державного університету економіки і торгівлі в рамках держбюджетної теми “Новий зміст та методика викладання економічних дисциплін в торгових ВУЗах з урахуванням вимог ринкової економіки”(Г-95-1). Тема дисертації була затверджена вченою радою Донецького державного університету економіки і торгівлі 27 лютого 1997 року (протокол №8).
Мета та задачи дослідження. Метою дослідження є теоретичне обгрунтування нової методології управління торгівлею на основі концепції сталого розвитку, що передбачає оптимізацію параметрів, які формують механізм економічних взаємовідносин суб'єктів та об'єктів управління, апробований в реальних умовах функціонування торгового підприємства. Для досягнення цієї мети в дисертації поставлені та вирішуються наступні завдання:
·
визначення сутності та ролі сталого розвитку торгівлі у процесі становлення ринкової економіки;
· систематизація суб'єктів та об'єктів управління сталим розвитком торгівлі;
· дослідження факторів сталого розвитку торгівлі;
· розробка методів діагностики зовнішнього середовища торгового підприємства;
· обґрунтування механізму управління сталим розвитком торгівлі;
· розробка типової організаційної структури торговельного підприємства;
· моделювання системи управління сталим розвитком торгівлі в умовах перехідної економіки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок