Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОНТРОЛЬ РЕЖИМІВ РОБОТИ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ПРИ НЕСИМЕТРІЇ НАПРУГ МЕРЕЖІ

КОНТРОЛЬ РЕЖИМІВ РОБОТИ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ПРИ НЕСИМЕТРІЇ НАПРУГ МЕРЕЖІ

Назва:
КОНТРОЛЬ РЕЖИМІВ РОБОТИ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ПРИ НЕСИМЕТРІЇ НАПРУГ МЕРЕЖІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,24 KB
Завантажень:
484
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ТАВРІЙСЬКА ДЕРЖАВНА АГРОТЕХНІЧНА АКАДЕМІЯ
Попова Ірина Олексіївна
УДК 631.37:621.313.13 (474.3)
КОНТРОЛЬ РЕЖИМІВ РОБОТИ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ
ПРИ НЕСИМЕТРІЇ НАПРУГ МЕРЕЖІ
05.09.16 – електротехнології та електрообладнання
в агропромисловому комплексі
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Мелітополь - 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Таврійській державній агротехнічній
академії Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник доктор технічних наук, професор
Овчаров Володимир Васильович,
Таврійська державна агротехнічна академія,
завідувач кафедри теоретичної та загальної
електротехніки
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, доцент
Труфанов Іван Дмитрович,
Запорізький Національний
технічний університет,
професор кафедри електроприводу
та автоматизації установок
кандидат технічних наук, доцент
Яковлев Валерій Федорович,
Таврійська державна агротехнічна академія,
завідувач кафедри електропостачання сільського госпо-дарства
Провідна установа: Харківський державний технічний університет сіль-ського господарства
кафедра застосування електроенергії
у сільському господарстві,
Міністерство аграрної політики України,
м. Харків
Захист відбудеться 13.06.2003 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 18.819.01 в Таврійській державній агротехнічній академії за адресою: 72312, Запорі-зька обл., м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 18, навчальний корпус 1, зал засідань вченої ради академії.
Автореферат розісланий 07.06. 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Діордієв В.Т.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Досвід експлуатації електрообладнання в сільському
господарстві свідчить: аварійність основного елементу електроприводу – асинхронного двигуна – значна, що завдає сільськогосподарському виробництву додаткові збитки через непередбачене при-пинення роботи цілого ряду технологічно зв’язаного обладнання, недодану продукцію та незаплано-вані ремонти електрообладнання. Щорічно в сільськогосподарському виробництві з ладу виходять 15 – 25 % асинхронних двигунів. Фактичний термін їх безвідмовної роботи складає 20 – 50 % часу, встановленого заводом-виготовлювачем. Велика аварійність асинх-ронних двигунів обумовлена осо-бливостями експлуатації їх в агропромисловому комплексі, до специфічних умов якої слід віднести низьку якість напруги в ме-режі, зокрема, її несиметрію.
Сільські розподільчі мережі 0,38 / 0,22 кВ відзначаються великою довжиною та змішаним підключенням однофазних і трифазних споживачів, тому в них має місце неприпустима несимет-рія напруг; у реальних умовах експлуатації несиметричний режим є звичайним режимом зазначе-них сільських мереж. Аварійність асинхронних двигунів, яка пов’язана з їх роботою при несимет-рії напруг мережі, досягає 45 % від загальної кількості тих, що виходять з ладу. Існуючі пристрої
діагностування та захисту асинхронних двигунів від аварійних режимів мають недостатню експ-луатаційну надійність і не передбачають створення умов для полегшення роботи асинхронних двигунів у аварійних режимах, що свідчить про їх низьку ефек-тивність. Тому дослідження, які спрямовані на вивчення особливостей режимів роботи асинхрон-них двигунів в умовах постійної несиметрії напруг мережі та на розробку пристроїв контролю, ді-агностування і полегшення ре-жиму роботи цих двигунів при несиметрії напруг мережі є актуаль-ною задачею.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Роботу виконано відповідно до плану наукових досліджень Таврійської державної агротех-нічної академії на 2001 – 2005 роки за науково-технічною програмою № 1 “Розробка наукових си-стем, технологій і технічних засобів для забезпечення продовольчої безпеки Південного регіону України” (державний реєстраційний номер 0102V000678): підпрограма 1.10 “Розробка методів і засобів технічного сервісу електроустаткування і економії енергоресурсів”; напрямок 1.10.3 “Розробка методики діагностування електродвигунів”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: КОНТРОЛЬ РЕЖИМІВ РОБОТИ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ПРИ НЕСИМЕТРІЇ НАПРУГ МЕРЕЖІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок