Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ВУГІЛЬНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ВУГІЛЬНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

Назва:
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ВУГІЛЬНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,30 KB
Завантажень:
58
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ПІДГАЙНА Ольга Олександрівна
УДК 351.82:622 (477)
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
У ВУГІЛЬНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ
25.00.02 – механізми державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
КИЇВ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент
РОМАНЮК Ольга Панасівна,
Національна академія державного управління при
Президентові України, кафедра економічної політики.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук
ЯЩЕНКО Юрій Петрович,
Міністерство палива та енергетики України, перший заступник міністра;
кандидат наук з державного управління
ДУБОВИК Сергій Федорович,
Секретаріат Кабінету Міністрів України, головний
спеціаліст сектора моніторингу та реструктуризації
у вугільній промисловості Управління моніторингу
та ринкових перетворень в енергетичному секторі економіки.
Провідна установа - Науково-дослідний економічний інститут Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України,
відділ проблем розвитку паливно-енергетичного
комплексу та енергозбереження, м. Київ.
Захист відбудеться 13 травня 2004 р. о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 в Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ–57, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212.
Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ–57, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 9 квітня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.К. Майборода
Підписано до друку 5.04.2004.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 1,35.
Ум.-друк.арк. 1,16. Гарн. Таймс.
Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003 р.
Віддруковано з оригінал-макета у видавництві
Національної академії державного управління
при Президентові України.
03057, Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, тел. 456-94-36.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У контексті глобальних перетворень у світі сьогодні перед Україною постає нагальне завдання пошуку власної життєдайної стратегії розвитку. Зволікання з вирішенням цього завдання – реальна загроза незворотних деградаційних процесів в українському суспільстві й довкіллі. Важливо забезпечити високу якість життя нинішнього й майбутніх поколінь українського народу на основі збалансованого розв’язання проблем соціально-економічного розвитку, збере-ження навколишнього середовища та раціо-нального використання й відтворення природних ресурсів. Через значну залежність України від імпорту нафти, природного газу й ядерного палива єдиною надійною ресурсною базою енер-гетики є вітчизняна вугільна про-мисловість. Саме вона як постачальник власного виду енергоносіїв гарантує енергетичну безпеку держави. На сьогодні вугілля вважається основним видом палива, промислові запаси якого здатні повністю забезпечити потреби паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України. Вугільна промисловість забезпечує роботою більше мільйона працездатних громадян, що суттєво впливає на процес відтворення життєдіяльності шахтарських міст і селищ.
Основною причиною кризового стану та зниження обсягів видобутку вугілля є відставання структурних змін у вугільній галузі від потреб сьогодення. Від того, якими будуть результати реформи вугільної галузі, залежить майбутнє не лише паливно-енергетичного сектора економіки України, але й соціально-економічного розвитку держави в цілому. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває стратегія державної політики залучення інвестицій у вугільну промисловість України, яка має концентруватися на трьох взаємопов’язаних напрямах: формуванні господаря – власника; створенні сприятливого економічного середовища для інвесторів; активному пошуку і мобілізації внутрішніх резервів зростання обсягів виробництва, підвищення його ефективності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ВУГІЛЬНУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок