Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДІАЛЕКТИЧНИЙ СИНТЕЗ У ДОСЛІДЖЕННІ ФЕНОМЕНА ТВОРЧОСТІ

ДІАЛЕКТИЧНИЙ СИНТЕЗ У ДОСЛІДЖЕННІ ФЕНОМЕНА ТВОРЧОСТІ

Назва:
ДІАЛЕКТИЧНИЙ СИНТЕЗ У ДОСЛІДЖЕННІ ФЕНОМЕНА ТВОРЧОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,51 KB
Завантажень:
116
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
На правах рукопису
КРАСАВІН
Сергій Володимирович
УДК. 18.7.01
ДІАЛЕКТИЧНИЙ СИНТЕЗ У ДОСЛІДЖЕННІ
ФЕНОМЕНА ТВОРЧОСТІ
Спеціальність 09.00.08 Естетика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ - 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському державному
лінгвістичному університеті
Науковий керівник — доктор філософських наук,
професор Бровко Микола Миколайович, Київський
державний лінгвістичний університет,
кафедра суспільних наук
Офіційні опоненти:
доктор філософських наук, професор
Легенький Юрій Григорович, Київський
державний університет технологій та дизайну,
завідувач кафедри дизайну
кандидат філософських наук Федорова Ірина
Ігорівна, Національний технічний університет
України ”КПІ”, доцент кафедри філософії.
Провідна установа — Інститут філософії імені
Г.С. Сковороди НАН України.
Захист відбудеться “26” жовтня 2000 р. о 10 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.01.01.39 при
Київському університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
252001, Київ-1, вул. Володимирська, 60.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій
бібліотеці Київського університету імені Тараса
Шевченка (вул. Володи-мирська, 58).
Автореферат розісланий “26” вересня 2000 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої Ради Шинкаренко О.В.
загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Необхідність всебічного дослідження феномена творчості зумовлена тими змінами, що відбуваються тепер у країні. Становлення молодої держави потребує творчої активності її суб’єктів, а ця активність можлива лише за умови найповнішого засвоєння всієї світової культури.
Актуальність теми і основний напрямок дисертаційного дослідження викликані кількома моментами.
Онтологічне підгрунтя проблеми творчості сягає безмежної глибини вічних питань людства. Проблема творчості органічно пов’язана з фундаментальними філософсько-антропологічними питаннями "свободи волі", "детермінізму", "необхідності", співвідношення "пізнаного" та "непізнаного" в людині, у всесвіті. Єдиної вичерпної відповіді на ці питання сучасна наука поки що не має. Це, з одного боку, є нормальним явищем у науці, а з іншого — засвідчує проблемність ситуації й необхідність подальших теоретичних досліджень.
Проблеми, пов’язані з феноменом творчості, залишатимуться актуальними доти, доки існуватиме пізнання як таке, можливість пізнання, тобто фактично можливість існування самого людства. Тому дослідження проблеми творчості є сьогодні актуальним.
Важливою для сучасної естетичної науки є проблема методу дослідження феномена творчості. В сучасній естетиці застосовуються різні методи осягнення сутності художньої творчості – від постпозитивістських до постмодерністських. Застосовуються різноманітні форми діалектики – від діалектики Гегеля і Маркса до негативних її форм в інтерпретації Т.Адорно і М.Хоркхаймера. Однією із форм діалектики в сучасних її вимірах можна вважати компаративістику. Значною мірою близькість компаративістики і діалектики полягає в їх діалогічності. Метод компаративістики сьогодні є одним із перспективних підходів у філософській та естетичній думці, тому що дозволяє простежити паралелі між культурними традиціями, естетичними моделями творчості, способами художнього сприйняття світу. Компаративістика – це сучасний метод дослідження діалогу культур, їх взаємодії, а значить і осягнення різноманітних моделей естетичної творчості в їх взаємодетермінації. Крізь призму дослідження діалогу культур можна значною мірою по-новому подивитись на феномен естетичної творчості - всебічно, у динаміці, русі.
Ступінь розробленості проблеми. Дослідження феномена творчості має довгу історію і завжди відбувалося в руслі загальноонтологічної основи тієї чи іншої філософської системи. І майже ніколи не було відчуженим від неї, не відокремлювалося, не ставало абсолютно самостійною її ланкою. Це можна пояснити тим, що свідомість, спрямована на аналіз онтологічної та гносеологічної проблематики, об’єктивно не може відокремити питання про творчість в локальну тему дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ДІАЛЕКТИЧНИЙ СИНТЕЗ У ДОСЛІДЖЕННІ ФЕНОМЕНА ТВОРЧОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок