Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕПу (1921-1929 рр.)

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕПу (1921-1929 рр.)

Назва:
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕПу (1921-1929 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,01 KB
Завантажень:
136
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
МОЛОТКІНА ВАЛЕНТИНА КОСТЯНТИНІВНА
УДК 94(477) : 06.07] “1921/1929”
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕПу
(1921-1929 рр.)
Спеціальність 07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії і культури України
Переяслав-Хмельницького державного педагогічного
університету імені Григорія Сковороди МОН України
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
Коцур Надія Іванівна,
доцент кафедри історії та культури України
Переяслав-Хмельницького
державного педагогічного університету
імені Григорія Сковороди
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, доцент
Журба Михайло Анатолійович,
професор кафедри історії слов’ян і українознавства
Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова МОН України
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Осташко Тетяна Сергіївна,
Інститут історії України НАН України,
старший науковий співробітник
відділу історії Української революції (1917-1921 рр.)
Провідна установа: Інститут української археографії
та джерелознавства
імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ)
Захист дисертації відбудеться ___29 червня__________ 2005 року о __10.00___
годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.001.20 в Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка
(01033, Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349)
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
(м. Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий “_18___“ _травня__________ 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент Сокірко О.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Вона складається зі вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (35 с., 380 найменувань) і 10-ти додатків (10 с.). Основний зміст дисертації викладено на 180 с.
Актуальність дослідження. У наш час дедалі виразнішою є тенденція до поглибленого й детального вивчення власної історії та культури. Як відомо, культурно-освітня робота завжди є важливою складовою в структурі суспільної самоорганізації. Громадські організації мають безпосередній вплив на духовний та культурний розвиток нації і відіграють значну роль у формуванні нового покоління. Отже, питання про те, якою мірою держава потребує активної роботи громадських організацій, має на сьогодні не лише науково-пізнавальне, але й практичне значення. Нині, враховуючи історичний досвід 1920-х рр., необхідно створити належні умови для культурно-освітньої діяльності громадських організацій, що сприятиме інтелектуальному та духовному зростанню нації, її поступальному руху вперед, до надбань світової цивілізації.
Усебічне дослідження проблеми культурно-освітньої діяльності громадських організацій України в умовах НЕПу (1921-1929 рр.) дозволить глибше зрозуміти, як відбувалися процеси становлення тоталітарної системи і партійної монополії на культурний розвиток суспільства. Детальне вивчення процесів культурного розвитку України в 1920-ті рр., обґрунтування всіх складних і неоднозначних явищ культурно-освітньої роботи в той час, визначення місця і ролі в цих процесах громадських організацій, аналіз взаємовідносин останніх з правлячим режимом, – усе це допоможе політикам тепер і в майбутньому не допустити повторення багатьох помилок.
Деякі аспекти культурно-освітньої діяльності громадських організацій були досліджені радянськими істориками. Проте в наш час існує необхідність об’єктивного аналізу й нового погляду на цю проблему. Її необхідно розкривати з урахуванням сучасного трактування періоду НЕПу, а це вимагає подальшого переосмислення критеріїв в оцінці діяльності громадських організацій.
Таким чином, актуальність теми дослідження обумовлена потребою переосмислення процесів, які відбувалися в культурно-освітній галузі, а також необхідністю наукового аналізу діяльності численних громадських організацій нашої держави; також тим, що, формування і розвиток національної самосвідомості громадян України посилюють інтерес до духовної культури свого народу, його минулого і сучасного, а отже, зростає інтерес до громадських організацій, їх ролі в суспільно-політичному житті суспільства та піднесенні національно-культурного рівня народу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕПу (1921-1929 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок