Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Автоматизований аналіз критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування

Загрузка...

Автоматизований аналіз критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування

Назва:
Автоматизований аналіз критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,21 KB
Завантажень:
128
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Міністерство освіти і науки україни
Українська академія друкарства
Бенеш Рената Вітольдівна
УДК 655.3.062 : 681.51
Автоматизований аналіз критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування
05.05.01 - машини і процеси поліграфічного виробництва
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Львів - 2006
Дисертацією є рукопиc
Робота виконана в Українській академії друкарства Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент
Шаблій Ігор Васильович,
Українська академія друкарства,
декан факультету “Видавничо-поліграфічної,
інформаційної технології”
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Шовгенюк Михайло Васильович,
Інститут фізики конденсованих систем НАН України
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Запоточний Василь Йосипович,
директор науково-виробничої фірми “
Поліграфічні технології”
Провідна установа: Національний технічний університет України
„Київський політехнічний інститут”
Міністерства освіти і науки України,
Видавничо-поліграфічний інститут
Захист відбудеться „ 22 ” лютого 2006 р. о „ 15 ” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 в Українській академії друкарства (79020, м.Львів, вул. Підголоско, 19, ауд.101).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української академії друкарства (м.Львів, вул. Підвальна, 17).
Автореферат розісланий “____” ______________2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Жидецький В.Ц.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Удосконалення сучасних технологій відтворення інформації засобами поліграфії тісно пов’язані з автоматизацією і цифровими системами керування. Особливо дина-мічно ця тенденція розвивається з кінця минулого століття завдяки створенню форматів даних, програмного забезпечення, нової мікропроцесорної техніки із флеш-технологіями, підвищенням продуктивності процесорів та створенням нових специфікацій шин передавання даних. Це відображено у працях Грувера М., Єфімова М.В., Зиммерса Е., Ізбіцкого Е.І., Леймонта Л.Л., Мартіна Дж.
У працях науковців основна увага приділяється технічній реалізації засобів автоматизації, здійснюється їх класифікація і математичне імітаційне моделювання. Поза увагою вчених-до-слідників поліграфічних технологій часто залишаються такі питання як упорядкований збір, аналіз та передавання інформації, оцінка їх об’єктивності, яка необхідна для ефективної роботи систем автоматизованого керування. У нормативній документації, яка регламентує проведення техно-логічних поліграфічних процесів на вітчизняних підприємствах з різним технічним оснащенням, часто зустрічаються невідповідності. Наприклад, значення денситометричних норм друкування у західних і вітчизняних стандартах (створених до 1991 р.) значно відрізняються. Максимальна різниця між європейським стандартом DIN 16536 і ОСТ 29.66-90 на оптичну густину становить 0,1 - 0,3 одиниці. Немає єдиного підходу до складу і розмірів шкал контролю відбитків. Такі особ-ливості утруднюють нормалізацію друкарських процесів та збільшують виробничі затрати. У процесі друкування регулювання основних параметрів здійснюється на базі даних про якість відтворення зображення на відбитках. Для цього друкарське устаткування інтеґрується з вимірювальними засобами: денситометрами, спектрофотометрами, принцип роботи яких базуєть-ся на визначенні оптичних параметрів зображення. При цьому поза увагою залишаються гео-метричні спотворення друкарських елементів на відбитках. Не існує вимог до комплектації таких вимірювальних систем.
Таким чином, науковою задачею дисертаційної роботи є встановлення критеріїв оціню-вання якості відбитків, синтез тест-шкали, розроблення моделі структури вимірювальної системи, аналіз критеріїв якості відбитків у процесі друкування накладу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науковий напрямок дисер-таційної роботи пов’язаний з темою “Інтенсифікація технологічних процесів поліграфічного виробництва та оцінка якості продукції”, що розвивається на кафедрі “Технологія друкованих видань і пакувань”, а також планами роботи науково-методичної комісії з напрямку освіти “Видавничо-поліграфічна справа” затвердженої наказом №11 міністра освіти і науки України від 1.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Автоматизований аналіз критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок