Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ АРКАСА

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ АРКАСА

Назва:
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ АРКАСА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,36 KB
Завантажень:
171
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Гриценко Валерій Петрович
УДК 94 (477)
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ АРКАСА
Спеціальність 07.00.01 – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
КИЇВ-2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
Петасюк Олена Іванівна,
доцент кафедри новітньої історії України
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор,
Пінчук Юрій Анатолійович,
старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України
кандидат історичних наук, доцент,
Мельничук Олександр Петрович,
доцент кафедри історії Росії
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Захист відбудеться 17 березня о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349)
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці імені
М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий 15 лютого 2008р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат історичних наук, доцент О.І. Божко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження і включає вступ, 4 розділи, висновки, список використаних джерел та літератури (192 позиції, 16 с.). Загальний обсяг 170 с.
Актуальність теми. Становлення української державності вимагає нового погляду, переосмислення історії боротьби української нації за духовну й державну незалежність. Важливою у цьому контексті є роль українського громадського руху другої половини ХІХ початку ХХ ст. Він був органічною складовою українського національного життя, сприяв формуванню ідеологічних і стратегічних підвалин політизації українського визвольного руху початку ХХ ст.
Микола Миколайович Аркас (1852/3-1909) належав до когорти громадських, культурних діячів, політиків та науковців, які визначали вектор та складові, розвитку національного процесу наприкінці ХІХ початку ХХ ст. М. Аркас як громадський діяч, уособлював суспільне призначення української еліти у діяльності по формуванню національної свідомості широких верств українського населення. Практичні та організаційні зусилля М. Аркаса у культурно-просвітній, меценатській сферах, царині популяризації української історії засвідчували про його роль та впливовість в українському громадському житті.
Громадська діяльність М. Аркаса донині не знайшла цілісного висвітлення в історіографії. Актуальність з’ясування цієї проблеми зумовлюється як завданням історичної науки, її прагненням дати об’єктивну оцінку історичним подіям, так і можливістю використання історичного досвіду минулого для ефективного вирішення актуальних проблем сучасності. Дослідження громадської позиції
М. Аркаса має також важливе виховне значення, сприяє поглибленню національної свідомості.
Зв'язок роботи із науковими програмами. Дисертація виконана у межах науково-дослідної теми ,,Історія формування і розвитку Української держави” (номер державної реєстрації 01 БФ 046-01), що включена до тематичного плану історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Об’єктом дослідження є особа М. Аркаса як українського громадського діяча. У роботі взяті до уваги психологічні й особистісні риси М. Аркаса, специфіка суспільного середовища та близького оточення, що наклала відбиток на його громадській діяльності.
Предметом дослідження виступають наступні аспекти громадської діяльності М. Аркаса: культурно-просвітня та меценатська робота, популяризація української історії та культури, організаційні заходи по створенню та налагодженню функціонування товариства ,,Просвіта”.
Мета роботи визначається актуальністю теми і полягає у з’ясуванні внеску
М.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ АРКАСА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок