Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОНЦЕПТ “СТЕП” В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: СЛОВНИКОВА, ТЕКСТОВА І ПСИХОЛІНГВІСТИЧНА ПАРАДИГМА

КОНЦЕПТ “СТЕП” В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: СЛОВНИКОВА, ТЕКСТОВА І ПСИХОЛІНГВІСТИЧНА ПАРАДИГМА

Назва:
КОНЦЕПТ “СТЕП” В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: СЛОВНИКОВА, ТЕКСТОВА І ПСИХОЛІНГВІСТИЧНА ПАРАДИГМА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,82 KB
Завантажень:
20
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИ
 
Єфименко Олександра Євгеніївна
УДК 811.161.2’371
КОНЦЕПТ “СТЕП” В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ:
СЛОВНИКОВА, ТЕКСТОВА
І ПСИХОЛІНГВІСТИЧНА ПАРАДИГМА
10.02.01. – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
ХАРКІВ – 2005


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – | доктор філологічних наук, професор
Лисиченко Лідія Андріївна,
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С.Сковороди,
професор кафедри української мови.
Офіційні опоненти: | доктор філологічних наук, професор
Мойсієнко Анатолій Кирилович,
Київський національний університет
імені Т.Г.Шевченка,
завідувач кафедри сучасної української мови;
кандидат філологічних наук, доцент
Савченко Любов Григорівна,
Харківський національний університет
імені В.Н.Каразіна,
професор кафедри української мови.
Провідна установа – | Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова, кафедра стилістики
української мови,
Міністерство освіти і науки України, м. Київ.
Захист відбудеться “22” червня 2005 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .053.03 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди за адресою 61002, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. 216.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди за адресою: 61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 215-В.
Автореферат розіслано “19” травня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.І.Тищенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
В останні десятиліття в мовознавстві дедалі більша увага приділяється проблемі мовної картини світу (МКС), яка розглядається у взаємодії з картиною світу концептуальною (КСК) та з позамовною дійсністю. У зв’язку із цим посилився інтерес до антропоцентричних аспектів лінгвістики, зокрема до лінгвофілософії та психолінгвістики. Нові напрямки ґрунтуються на базі лінгвістичних досліджень попередників (В. Гумбольдта, О.Потебні та ін.) і багатьох сучасних мовознавців: Ю. Апресяна, Н. Арутюнової, О. Ахманової, Р. Будагова, А. Вежбицької, В. Гака, С. Жаботинської, В. Жайворонка, В. Звегінцева, С. Кацнельсона, М. Комлєва, М. Кочергана, О. Кубрякової, О. Леонтьєва, Л. Лисиченко, Л. Новикова, М. Полюжина, О. Селіванової, Б. Серебреникова, Ж. Соколовської, Ю. Степанова, А. Шаффа, Д. Шмельова, Р. Фрумкіної та ін.
У їхніх працях аналізуються різні питання семасіології як розділу мовознавства, системної організації МКС, її структури, різних її рівнів, зокрема індивідуальної картини світу в співвіднесенні із загальномовною. При цьому виявлено фундаментальні явища й поняття, пов’язані з антропоцентричним підходом до мови, із залученням матеріалів і методів суміжних наук до дослідження лінгвальних явищ. Подальше вивчення МКС потребує поглибленого аналізу окремих її фрагментів, що дасть новий матеріал для глибшого пізнання мови.
Актуальність цієї дисертаційної роботи зумовлена тим, що вона присвячена аналізові одного з фрагментів української МКС в аспекті взаємодії мови і мислення, людини і культури для пізнання специфіки мовного відображення об’єктивної та концептуальної картин світу, виявлення своєрідності національно-мовної й індивідуальної картин світу, аналізу окремих концептів як складової картини світу.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрямок дисертаційного дослідження відповідає планові науково-дослідної роботи кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, а саме науковій проблемі "Закономірності розвитку й функціонування української мови", координованої Інститутом української мови НАН України.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: КОНЦЕПТ “СТЕП” В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: СЛОВНИКОВА, ТЕКСТОВА І ПСИХОЛІНГВІСТИЧНА ПАРАДИГМА

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок